Aviseringar

Automatiska aviseringar med ditt varumärke och tilltal

Aviseringar är ett kraftfullt verktyg för dig som förstår värdet i att etablera en bra kundkommunikation.

Ju fler upplysningar dina kunder får om sina leveranser, desto större är sannolikheten att de får en bra upplevelse när de handlar hos dig.

Aviseringar är automatiskt genererade meddelanden som skickas till dina kunder vid utvalda tidpunkter och för specifika händelser under och efter paketets leverans.

Välj bland tre abonnemangstyper

Du kan välja mellan tre abonnemangstyper som har olika funktionellt innehåll för att skapa dina egna användardefinierade aviseringar.

Läs mer om de olika abonnemangen

Du bestämmer reglerna.

I Aviseringsfunktionen skapas en regel för varje typ av automatiskt meddelande du vill skicka. Dessa regler använder ”triggers” för att bestämma varför och när det skall skickas ett meddelande. Du kan tänka på en trigger som ett villkor som måste uppfyllas för att regeln ska aktiveras och skicka ett meddelande (”om detta sker, skicka det här meddelandet”).

Regler är inaktiverade tills du aktiverar dem längst upp i Regelverktyget. På så sätt kan du säkert skapa och konfigurera din regel innan du aktiverar den. När regeln är aktiverad körs den automatiskt enligt det schema du har definierat.

Dina kunders nya köpupplevelse

När du använder aviseringar så kan du skicka automatiska meddelanden avseende olika transporthändelser till dina kunder via SMS eller email.

Informationen du ger till dina kunder ger dem en känsla av kontroll och du slipper extra samtal till din kundtjänst då du redan i förväg delar de upplysningar som de brukar fråga efter.

Din interna kommunikation

Med Aviseringar kan du också kommunicera du effektivt med dina interna team, till exempel ditt företags kundtjänst.

Informationen ni delar internt hjälper er att agera proaktivt.

Enkla och avancerade aviseringar

Att skapa olika aviseringar behöver du bara göra en gång, därefter körs aviseringarna automatiskt.
Det finns två sätt att skapa aviseringar – ett enklare sätt för ett begränsat urval av aviseringsregler och ett mer avancerat som täcker alla aviseringsregler. Läs mer i listan nedan.

Vid dessa händelser kan du använda Aviseringar

Endast tillgänglig i avancerad inställning*
Också tillgänglig i enkel inställning**

Händelser i utgående flöde

Förväntad första scan saknas*
Du kan meddela er interna kundtjänst om PostNord inte har gjort första fysiska skanning inom förväntat tidsfönster. Det är en indikation om att sändningen är försenad på väg till PostNords terminal. Baserat på denna information kan ni starta efterforskning enligt era interna processer.

PostNord kunde inte genomföra bokad hämtning**
Du kan meddela er interna kundtjänst om PostNord inte kunnat genomföra en bokad hämtning. Baserat på denna information kan ni starta efterforskning enligt era interna processer.

Förväntade händelser saknas under transport*
Du kan meddela PostNords kundtjänst eller er interna kundtjänst om att det saknas förväntade händelser under transporten. Det är en indikation om att sändningen inte framskrider som planerat. PostNord kundtjänst kan hjälpa er med efterforskningar.

Notifiera dina kunder om förseningsrisk**
PostNords algoritm har förutspått en förseningsrisk och du kan underlätta dina kunders dagliga planering genom att meddela dem om detta. Genom att vara proaktiv och transparent så kan din kund fatta beslut utifrån sin situation

Meddela dina kunder om en försening*
Du kan underlätta dina kunders dagliga planering genom att notifiera dem om en försening. Genom att vara proaktiv och transparent så kan din kund fatta beslut utifrån sin situation.

Ingen ankomstregistrering har skett i er butik*
När ni använder tjänsten Collect in Store kan det hända att butikspersonalen glömmer att göra en ankomstregistrering vilket resulterar i att kunden inte får någon avisering om att paketet finns att hämta. Du kan meddela er interna kundtjänst om detta som kan agera enligt era interna processer.

Påminn kunder att hämta sina paket**
Minska era returkostnader genom att avisera kunder om att hämta sina paket innan de returneras på grund av att liggetiden hos ombudet löper ut.

Undvik lagerhyra på en PostNord terminal*
För PostNord produkterna Pallet, Styckegods och MyPack Home utgår lagerhyra enligt gällande prislista. Du kan meddela er interna kundtjänst om detta som kan agera enligt era interna processer.

PostNord kunde inte leverera*
Av olika skäl är det ibland omöjligt för PostNord att fullfölja en slutleverans. Du kan meddela er interna kundtjänst om detta som kan agera enligt era interna processer.

När transportorder mottagits**
Du påverkar kundupplevelsen positivt med upplysningar om vad som händer med deras order. Som ett första steg i leveranskedjan kan du notifiera era kunder när PostNord har mottagit en transpororder (EDI) från er.

När sändningen transporteras**
Du påverkar kundupplevelsen positivt med fler upplysningar om vad som händer med ordern. Som ett andra steg i leveranskedjan kan du notifiera kunderna när PostNord har påbörjat transporten av försändelsen.

När försändelsen har levererats**
Du påverkar kundupplevelse och kundlojalitet positivt genom att kontakta din kund direkt efter slutleverans. Du kan t.ex. skicka kontaktuppgifter till din kundtjänst, be dem om att betygssätta leveransupplevelsen, informera om pågående kampanjer eller fråga om att teckna medlemskap i er kundklubb.

Händelser i returflödet

Servicestället har inte initierat en liggetidsretur**
Ett serviceställe kan glömma att initiera en liggetidsretur. Du kan meddela PostNords kundtjänst eller er egen interna kundtjänst. PostNord kundtjänst kan hjälpa er att kontakta servicestället.

Minska antalet samtal med frågor om returer*
Kunder kanske oroar sig om en retur flyter på som förväntat. Du kan vara proaktiv och meddela dem om att deras retur snart kommer fram till er och ge dem en upplysning om när de kan förvänta återbetalning.

Aviseringar är en abonnemangstjänst som kan läggas till PostNord Portal Business.

Skapa ett konto nu