Aviseringar

Automatiska aviseringar med ditt varumärke och tilltal

Aviseringar är ett kraftfullt verktyg för dig som förstår värdet i att etablera en bra kundkommunikation.

Ju fler upplysningar dina kunder får om sina leveranser, desto större är sannolikheten att de får en bra upplevelse när de handlar hos dig.

Aviseringar är automatiskt genererade meddelanden som skickas till dina kunder vid utvalda tidpunkter och för specifika händelser under och efter paketets leverans.

Välj bland tre abonnemangstyper

Du kan välja mellan tre abonnemangstyper som har olika funktionellt innehåll för att skapa dina egna användardefinierade aviseringar.

Läs mer om de olika abonnemangenExempel på olika typer av Aviseringar

Du bestämmer reglerna.

I Aviseringsfunktionen skapas en regel för varje typ av automatiskt meddelande du vill skicka. Dessa regler använder “triggers” för att bestämma varför och när det skall skickas ett meddelande. Du kan tänka på en trigger som ett villkor som måste uppfyllas för att regeln ska aktiveras och skicka ett meddelande (”om detta sker, skicka det här meddelandet”).

Regler är inaktiverade tills du aktiverar dem längst upp i Regelverktyget. På så sätt kan du säkert skapa och konfigurera din regel innan du aktiverar den. När regeln är aktiverad körs den automatiskt enligt det schema du har definierat.

Skapa en avisering

Dina kunders nya köpupplevelse

När du använder aviseringar så kan du skicka automatiska meddelanden avseende olika transporthändelser till dina kunder via SMS eller email.

Informationen du ger till dina kunder ger dem en känsla av kontroll och du slipper extra samtal till din kundtjänst då du redan i förväg delar de upplysningar som de brukar fråga efter.

Din interna kommunikation

Med Aviseringar kan du också kommunicera du effektivt med dina interna team, till exempel ditt företags kundtjänst.

Informationen ni delar internt hjälper er att agera proaktivt.

Enkla och avancerade aviseringar

Att skapa olika aviseringar behöver du bara göra en gång, därefter körs aviseringarna automatiskt.
Det finns två sätt att skapa aviseringar – ett enklare sätt för ett begränsat urval av aviseringsregler och ett mer avancerat som täcker alla aviseringsregler. Läs mer i listan nedan.