E-handeln populärare än någonsin

Coronapandemin har gjort att e-handeln blivit populärare än någonsin. Ingen tidigare händelse har haft en så stor påverkan på onlinehandelns utveckling som Covid 19 haft.
En önskan att kunna köpa sina varor utan risk för smittspridning och samtidigt kunna få snabba och smidiga leveranser direkt till dörren eller till utlämningsställe har gett hela branschen – som redan gick på högvarv – en extra vitamininjektion.

Corona skakar om handeln

När Covid-19-pandemin var ett faktum i mars 2020 var det många branscher som redan hade börjat känna av hotet. Rent ”fysiska” butiker som frisörsalonger, restauranger, biografer och nattklubbar har fått det allt tuffare sedan pandemins början. Många har tyvärr inte klarat sig. Gemensamt för dessa är att det är mycket svårt – eller omöjligt – för dem att göra sitt erbjudande tillgängligt via e-handel.

För de företag som sedan tidigare arbetat parallellt med både fysiska butiker och e-handel har Corona i många fall inneburit en ”boost” för de digitala satsningarna. Här hittar vi exempelvis många matbutiker som i olika utsträckning och olika framgångsrikt redan hade börjat erbjuda sitt sortiment online.

Längst ut i spektret hittar vi alla de bolag som redan i huvudsak eller till fullo var digitaliserade med fullt utvecklad e-handel. De hade redan all infrastruktur för shop och fraktlösningar på plats och har i princip bara kunnat gasa på under pandemin.

Uttråkade, hemmasittande svenskar med i huvudsak oförändrad ekonomi har visat sig vara mycket goda kunder för e-handeln.

E-handeln redan i uppåtgående trend

Redan innan Coronapandemin var e-handeln i en stark uppåtgående trend:

 • PostNord uppskattade att e-handeln i Sverige skulle växa med 13 procent mellan 2018 och 2019.
 • Prognosen för 2020 innan Covid- 19 blev ett faktum var 11 procent
 • Denna siffra fick givetvis revideras. Nu ser den ut att landa på hela +33 procent för 2020.

Trenden tilltog under året. I december var ökningen fantastiska 50 procent jämfört med året innan.

Låt oss titta lite under ytan på vad det är som har hänt.

Äldre provar e-handel under Corona

En av de tydligaste effekterna som Corona haft på e-handeln är att pandemin gjort att många äldre medborgare för första gången provat handla på nätet.

Enligt en studie från Göteborgs universitet är det tydligt att Covid-19-pandemin har påverkat köpbeteenden hos vissa åldersgrupper extra mycket:

 • I studien uppgav 54 procent av alla personer födda på 1930- och 1940-talet att de handlar på Internet minst en gång i månaden. Före pandemin var motsvarande siffra bara 21 procent.
 • Enligt samma undersökning var det 79 procent som sa att de handlar på nätet minst en gång i månaden. Innan Corona var denna siffra 55 procent.
 • Hos de som är födda mellan 1977 och 2000 var det ingen större skillnad i köpbeteende på nätet under coronapandemin generellt sett jämfört med innan.

Enligt forskare John Magnus Roos finns en tydlig koppling till att äldre undviker att vistas i offentliga miljöer på grund av risken att smittas av Corona. Därmed vågar de prova på e-handel istället.

E-handel för matinköp utmärker sig särskilt

Särskilt stor skillnad har Covid-19-pandemin haft på våra rutiner för matinköp.

 • Studien från Göteborgs universitet visar att 23 procent av dem som är födda på 1930- och 1940-talet nu handlar mat på Internet minst en gång i månaden. Innan pandemin var det ynka 1 procent som angav att de gjorde det.
 • Även för populationen som helhet har intresset för att handla mat på nätet ökat. Från åtta procent till 36 procent idag.
 • Men den grupp som ökat inköpen av mat på nätet allra mest är faktiskt de som är födda mellan 1977 och 2000. Innan Corona handlade 14 procent mat på nätet, idag är det 51 procent som gör det.

Detta bekräftas av E-barometern som framställs av PostNord tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research. I decemberupplagan 2020 ser vi hur vissa sektorer påverkats extra positivt:

 • E-handeln med dagligvaror ökade med 275 procent i december 2020 jämfört med året innan.
 • På andra plats fanns barnprodukter och leksaker som ökade med 86 procent.
 • Därefter kom hemelektronik, hälsa och skönhet samt möbler och inredning vilka hade en ökning på 55, 54 och 50 procent respektive.

E-handeln för kläder och skor har också ökat, men inte fullt så mycket. Kanske är det naturligt när många inte behöver klä upp sig för att gå till jobbet eller ha möten.

En intressant detalj är att efterfrågan på böcker och media faktiskt minskade något i december 2020 jämfört med samma månad året innan.

Vad händer med e-handeln efter Corona?

Det är mycket som tyder på att det vi ser idag i form av ökat intresse för e-handel till stor del kommer att bestå även efter Corona-pandemin. Människor som tidigare förhöll sig skeptiska eller avvaktande till den nya tekniken har nu fått bekräftat att det varken är komplicerat eller farligt att handla online. Certifikat som Trygg E-handel kan bidra till att ytterligare stärka kundförtroendet bland dessa förstagångskunder.

Trenden fanns redan innan Corona. Allt fler väljer att göra inköp på Internet. Men pandemin har fungerat som katalysator för utvecklingen. Detta bekräftar John Magnus Roos på Göteborgs universitets hemsida. Han pekar på att forskningen har visat att den som tar sig över ”tröskeln” och börjar använda e-handel gärna fortsätter göra det. Det indikerar att det nya konsumtionsbeteendet kommer att bestå även efter Corona.

Det är goda nyheter för alla de bolag – stora som små – som erbjuder sina varor eller tjänster via e-handel. Vi på PostNord står redo att möta den fortsatt höga efterfrågan. Med våra smidiga frakttjänster via Portal Business och Skicka Direkt Business gör vi vardagen lättare både för dig som är e-handlare och för dig som är kund. För din bekvämlighet har vi även samlat alla våra artiklar om e-handel på ett ställe.

Vanliga frågor om e-handel och corona

Hur har Corona och Covid-19-pandemin påverkat e-handeln?

Handeln på nätet har stärkts genom att många som tidigare inte handlat online nu valt att göra det för att undvika smittspridning i fysiska butiker.

Kommer efterfrågan på e-handel att bestå efter Corona?

Med stor sannolikhet ja. Tillväxten inom e-handeln var redan stark innan Corona-pandemin. Troligtvis kommer människor som tidigare inte vågat eller velat handla på nätet men som nu provat på det att fortsätta med denna nya vana även efter Covid-19.

Hur har Corona påverkat leveranser från onlinebutikerna?

Efterfrågan på ”kontaktlösa” leveranser och hemleverans har ökat under pandemin.