Enterprise Resource Planning – företagets kontrolltorn

Enterprise Resource Planning kan beskrivas som själva navet från vilket en affärsverksamhet styrs och navigeras. Här kan du läsa mer om vikten av ett bra ERP för företag, vilka olika typer av ERP det finns samt hur du kan integrera ditt ERP-system med PostNord.

Vad är Enterprise Resource Planning?

Enterprise Resource Planning – ofta förkortat ERP – är ett engelskt uttryck för det som på vardaglig svenska kallas för affärssystem. Den fullständiga svenska definitionen av ERP är standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd.

I Sverige är begreppet affärssystem mer vanligt förekommande än Enterprise Resource Planning och ERP, medan vice versa gäller i internationella sammanhang.

Så fungerar ERP-system

Ett ERP-system ska tillhandahålla precis det som den svenska definitionen beskriver – ett verksamhetsövergripande systemstöd. Med verksamhetsövergripande menas ett fullgott stöd som inkluderar all typ av styrning, informationshantering, ekonomi och administration.

Ett komplett Enterprise Resource Planning-system består sällan av ett enhetligt system, utan är snarare en integration av flera olika. I ett ERP finns vanligen olika moduler för bland annat inköp, CRM, redovisning, fakturering, personaladministration, projektering, resursplanering samt order- och lagerhantering. Varje modul är kopplad till en gemensam plattform, vilken i sin tur utgör själva affärssystemet.

Förutom intern integrering av olika IT-system, kan moderna ERP idag också länkas samman med vissa externa komponenter – till exempel PostNords verktyg för integrationslösningar.

Affärssystem bidrar till bättre måluppfyllelse och produktivitet

Syftet med ERP-system är att tillgodose en verksamhets behov vad gäller styrning samt operativt och strategiskt arbete. Enterprise Resource Planning gör det möjligt för företag att få ett övergripande helikopterperspektiv över verksamheten, likväl som att gå in på detaljer i varje enskild modul.

Tack vare det kompletta systemstöd ett ERP erbjuder, har det visat sig att användning av ERP ger positiva resultat i fråga om verksamhetsutveckling, måluppfyllelse, produktivitet, kostnadseffektivisering, kundvård och kvalitetsinriktat arbete. Den gemensamma databasen gör det möjligt att se varje moduls inverkan på såväl andra moduler som företaget som helhet.

Fördelar & nackdelar med Enterprise Resource Planning

Ett väl implementerat affärssystem kan bidra med många fördelar och ha en mycket positiv inverkan på ett företags lönsamhet. På samma sätt kan ett dåligt implementerat ERP ha negativa effekter. Således är det viktigt att du som företagare väljer ett system som passar din verksamhet.

Om och när du funderar på att investera i ett komplett affärssystem är det viktigt att du är medveten om vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för ditt företag. Generellt sett kan ett ERP-system bidra med mycket gott så länge det är anpassat för verksamheten och används på ett ändamålsenligt sätt.

De främsta fördelarna och nackdelarna med ERP kan sammanfattas så här:

Fördelar ERP

 • Tidseffektivt – att samla allt på samma plattform kan spara många arbetstimmar per månad.
 • Bättre helhetsperspektiv – integrerade moduler gör det enklare att få en bra översikt.
 • Minimerar dubbelarbete.
 • Underlättar samarbete mellan olika avdelningar.
 • Enkelt att skala upp – moderna ERP-system är lätta att anpassa och konfigurera allt eftersom verksamheten växer.
 • Sömlösa integrationer gör det möjligt att tillhandahålla bättre och snabbare service.

Nackdelar ERP

 • Ökad sårbarhet – intrång eller andra problem i ett helintegrerat affärssystem får konsekvenser för verksamhetens alla moduler.
 • Tar tid att implementera och inkörsperioden kan bli långdragen.
 • Minimerar dubbelarbete.
 • Ofta en dyr investering.

Vilka olika typer av ERP-system finns det?

Affärssystem finns i många olika varianter utgivna av olika aktörer. De flesta av dagens system kategoriseras som en av följande två typer:

 • Platsbaserat system
 • Molnbaserat system

Ett platsbaserat system installeras lokalt på företagets egna servrar. För att komma åt systemet och nyttja dess funktioner behöver man vara på plats och ha åtkomst till de aktuella servrarna. Platsbaserade ERP-system installeras och hanteras som regel internt av egen personal. Denna typ kan vara bra om man vill ha mer kontroll över implementeringen och vem som har tillgång till systemet.

Ett molnbaserat ERP-system installeras tillhandahålls istället av en extern leverantör. Funktionerna är desamma som i ett platsbaserat system, men för att komma åt dem loggar du in på en webbplats i molnet.

De flesta moderna ERP-system är idag molnbaserade eftersom det erbjuder mer flexibilitet och betydligt bättre tillgänglighet. Du kommer åt systemet från varsomhelst i världen. En molnbaserad tjänst är dessutom ofta billigare än en platsbaserad variant.

Vilken typ av affärssystem som passar ditt företag beror på vilka önskemål och krav du har beträffande tillgänglighet och säkerhet.

Upptäck PostNords smarta integrationslösningar och få ut ännu mer av ditt affärssystem

Administration kring orderläggning, fakturering, logistik och transport av varor är en stor del av verksamheten för företag som sysslar med e-handel eller annan typ av försäljning. Som proffs på detta vill vi på PostNord göra det vi kan för att underlätta för dig och din business.

Som företagskund hos PostNord får du tillgång till PostNord Portal Business. Där hittar du praktiska verktyg som Skicka Paket och Spåra Paket samt våra integrationslösningar.

Med PostNords integrationer kan du ansluta ditt ERP via plugin och på så sätt få tillgång till automatiska fraktköp och andra smarta funktioner som sparar både tid och pengar. Du kan också bygga egna integrationer skräddarsydda för ditt ERP med hjälp av våra säkra API:er.

Vill du veta mer om hur vi kan bistå vid användning av ERP? Hör av dig så pratas vi vid!

För fler artiklar rörande e-handel, besök vår samlingssida E-handel.

Vanliga frågor om Enterprise Resource Planning (ERP)

Är ERP detsamma som ett ekonomisystem?

Nej, ett ERP-system inkluderar många olika moduler, av vilka ett IT-system för ekonomi vanligen är en del.

Hur implementerar man ett affärssystem?

Implementering bör göras av IT-kunnig personal – antingen företagets egen eller via en extern leverantör.

Varför är Enterprise Resource Planning bra?

ERP kan spara mycket tid och effektivisera arbetet i en verksamhet. Det ger en bra helhetsbild, bidrar med kundnytta samt ökad produktivitet och måluppfyllelse.