Din guide till en hållbar e-handel

Hållbarhet är och kommer fortsättningsvis att vara en av de viktigaste faktorerna inom e-handel. I takt med att medvetenheten kring miljö och social hållbarhet ökar hos både konsumenter och företag blir kraven på en hållbar e-handel fler. Men vad innebär hållbarhet, varför behövs det och hur kan man bedriva en hållbar e-handel?

Vad innebär hållbar ehandel?

Hållbarhet är för många synonymt med miljömedvetenhet. Begreppet hållbarhet har emellertid tre dimensioner – ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hållbar e-handel handlar alltså inte bara om miljön utan också om social- och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att en hållbar e-handel kan erbjuda sina kunder en trygg e-handel där både produktions- och leveransflödet sker med såväl sociala som miljömässiga aspekter i åtanke.

Varför behövs hållbar ehandel?

En av de viktigaste anledningarna till att hållbar e-handel behövs är för att göra det möjligt för alla människor att leva i ett samhälle som präglas av ekologisk, social och ekonomisk trygghet. Du hjälper alltså till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen på det sätt du kan – genom att bedriva en hållbar e-handel.
E-handeln har i flera år kritiserats för att vara en miljöbov, att ge upphov till ohållbar konsumtion, onödiga transporter, mer utsläpp och otrygga arbetsvillkor. Faktum är att dagens ökade digitalisering och tekniska utveckling har gjort det möjligt för e-handeln att bli ett allt mer hållbart alternativ. Två exempel på lösningar som skapar en mer hållbar e-handel är smartare leveransflöden och miljövänligare transporter.

Så här kan du skapa hållbar näthandel

Idag finns det stora möjligheter för e-handlare att skapa en hållbar webbshop från inköp till slutleverans. Men det sker inte över en natt. Det tar tid att utforska hur företaget kan hantera sina resurser på ett smartare sätt för att skapa hållbara flöden. Du kan dessutom behöva utmana redan inarbetade arbetssätt för att skapa nya hållbara och effektiva rutiner.

Här är några konkreta exempel på hur du kan påbörja ditt arbete mot en hållbar e-handel.

 • Minska pappersförbrukningen.
 • Minska luften i kartongerna. På så sätt tar paketen mindre plats under transporten.
 • Satsa på återvinningsbart och/eller komposterbart emballage.
 • Återanvänd emballage och andra förpackningar.
 • Välj miljövänliga transportmedel för dina paket.
 • Skicka dina leveranser som enhetslast.
 • Klimatkompensera dina leveranser.
 • Ställ krav på dina underleverantörer.

Det finns med andra ord flera saker du som e-handelsansvarig kan göra och tänka på för att bidra till en hållbarare e-handel och därmed en grönare och tryggare värld.

PostNord hjälper dig att skapa en hållbar e-handel

Som ledande aktör inom paket- och logistiktjänster spelar vi på PostNord en central roll i att göra vardagen både enklare och mer hållbar för alla som nyttjar våra tjänster.

Med hjälp av vår tjänst PostNord Portal Business kan du reducera din miljöpåverkan genom att ta kontroll över dina leveranser och säkerställa att de sker på ett hållbart och effektivt sätt. Här är tre exempel på hur portalen kan hjälpa din e-handel att agera mer hållbart.

 • QR-kod vid returer: Du behöver inte längre skicka med en retursedel i varje försändelse. Skicka en QR-kod till din returavsändare istället. Om de vill returnera en vara kan de gå in på ett ombud, visa koden och få fraktsedel utskriven.
 • Klimatkompensering: När du skickar paket via Skicka Direkt Business kan du lägga till tillvalet klimatkompensering.
 • Miljörapporter: Ta reda på hur mycket dina leveranser påverkar miljön. Rapporten kan enkelt exporteras och användas i e-handelns hållbarhetsarbete.

Arbeta med hållbara leveranser

Att transportera varor på ett tryggt och hållbart sätt är en ständig utmaning inom handel och transport. Som e-handlare kan du påverka utvecklingen inom logistik- och transportsektorngenom sättet du väljer att leverera en vara på. Undersök hur leveranserna sker. Hur transporteras varan? Vilket bränsle används vid transport? Utnyttjas transporternas kapacitet till fullo? Hur utbildas personalen? Tänk på samma sätt kring alla dina underleverantörer.

Som e-handlare kan du bidra till hållbara leveranser genom att planera din logistik, ta kontroll över leveranserna, paketera rätt, välja mer miljövänliga leveransalternativ och vara transparent. I en undersökning som vi på PostNord har gjort svarar 78 procent av konsumenterna att de kan tänka sig att betala 5 kronor extra för en hållbar leverans. Varför inte testa om detta stämmer för just dina kunder genom att erbjuda ett grönt alternativ i form av klimatkompenserad leverans i din checkout?

Hållbar e-handel i siffror

Många konsumenter anser att det är viktigt att e-handlare tar hållbarhet i beaktande. Hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv är särskilt viktigt när det handlar om produkter som konsumenten stoppar i sig, har på sig eller ger sina barn. Hela 86 procent av konsumenterna tycker att det är viktigt att produktionen av de livsmedel de köper har skett med hänsyn till miljön. Även mode- och skönhetsprodukter anses vara viktiga för konsumenten ur hållbarhetssynpunkt, såväl ekologiskt som socialt.

Källa: E-barometern Q1 2022

Trots att de tillfrågade konsumenterna i PostNords E-barometer Q1 2022 uppger att de vill ha hållbara alternativ och värderar hållbarhet högt, är det få som skulle avbryta ett köp på grund bristande hållbarhetstänk.

I undersökningen uppger ungefär var femte person att de alltid försöker göra medvetna val när de e-handlar och sammanlagt gör 84 procent av konsumenterna ibland medvetna val när de handlar online. Trots den översvallande viljan att ta hänsyn till hållbarhet skulle 63 procent av konsumenterna inte avsluta ett köp av hållbarhetsskäl. 59 procent brukar inte heller välja hållbara alternativ i någon större utsträckning när de handlar diverse produkter på nätet.

Källa: E-barometern Q1 2022

Undersökningen visar också att hållbarhet inte står högt upp på de tillfrågade företagens prioriteringslista. Hälften av företagen uppger emellertid att de jobbar aktivt med hållbarhet, men lyfter inte aktivt fram hållbara alternativ på sina hemsidor.

Konsumenten vill veta produktens miljöpåverkan

De flesta konsumenter vill ha möjlighet följa en produkts miljöpåverkan i produktionen, leveransen eller under hela förädlingsprocessen.

Källa: E-barometern Q1 2022

En tredjedel av e-handelsföretagen arbetar i ganska stor utsträckning med att redovisa sina produkters miljöpåverkan i transporten. Totalt sett redovisar 57 procent av företagen produkternas miljöpåverkan i stor eller i viss utsträckning.

Ungefär 60 procent av konsumenterna anser att produktionens och leveransens miljöpåverkansinformation är viktig varav var femte person anser att informationen är mycket viktig. 69 procent av företagen anger att de arbetar med att redovisa tillverkningens och råvarornas miljöpåverkan i viss eller i ganska stor utsträckning. När det kommer till vikten av att visa tillverkningens och råvarornas miljöpåverkan råder det alltså konsensus mellan företagen och konsumenterna – det är viktigt.

Det stämmer även överens med hur tydligt hållbarhetsaspekten framgår av företagens hemsidor. Hälften av konsumenterna tycker att det framgår tydligt hur leveransen går till från lager till konsumenternas hem, medan en tredjedel upplever att det är tydligt vilka material produkterna består av och hur hållbara de är ur miljösynpunkt.

Konsumenterna vill veta mer om företagens sociala hållbarhet

Som tidigare nämnt handlar hållbarhet inte enbart om miljö, utan även sociala aspekter. Undersökningen visar dock att de sociala arbetsförhållandena är den hållbarhetsaspekt som e-handlarna jobbar minst med. Endast några få procent av e-handelsföretagen menar att de har störst fokus på goda arbetsvillkor och skälig kompensation för arbetstagarna i produktionslandet. 43 procent svarar att de inte arbetar med frågan alls och 43 procent i viss utsträckning.

Det är alltså tydligt att e-handlare fokuserar mer på att redovisa klimat och miljöpåverkan snarare än arbetstagarnas arbetsvillkor i hela produktionsledet. I undersökningen anger emellertid konsumenterna att de vill få mer information om de sociala arbetsvillkoren på e-handelsföretagens hemsidor.

Vill du läsa fler liknande artiklar, se Samlingssidan E-handel.

Vanliga frågor om hållbar e-handel

Vad är hållbar e-handel?

Hållbarhet inom e-handel innebär att hänsyn till miljö och sociala aspekter genomsyrar alla delar i försäljningen (produktion, leverans etc.).

Hur gör man för att skapa en hållbar e-handel?

Några exempel på sätt att skapa hållbar näthandel är att välja miljövänligt emballage, återbruka emballage, packa smart och skicka försändelser med klimatsmarta leveransalternativ.

Vilka är fördelarna med hållbar e-handel?

Att satsa på hållbar e-handel bidrar bl.a. till att minska avtryck och påverkan på miljön samt främjar schyssta villkor i hela distributionskejdan. Det är dessutom en viktigt faktor för många konsumenter.