Logistik – Leveransguiden

För att lyckas inom e-handel räcker det inte att erbjuda en efterfrågad produkt – logistiken bakom måste också fungera friktionsfritt. Oavsett vilken del av produktionskedjan din verksamhet utgör måste du kunna leverera när kunden efterfrågar din tjänst eller vara, annars kan du räkna med att kunden vänder sig till någon annan. I den här guiden får du lära dig mer om e-handelslogistik och PostNords logistiklösningar för företag.

Vad är logistik?

Logistik är att planera, leda, korrigera och kontrollera ett flöde av varor i syfte att göra det så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Ett logistikflöde innefattar hela leveranskedjan, allt från materialförsörjning till att produkten levereras till kunden. Eftersom det ingår flera typer av företag i en logistikkedja, såsom producenter, leverantörer, transportörer och återförsäljare, krävs det mer än bara en god relation sinsemellan för att allt ska flyta på som det ska. Om någon del av logistiken inte fungerar kommer alla involverade att drabbas.

E-handelslogistik

De senaste åren har e-handeln vuxit explosionsartat, och leveransen av varan har blivit en viktig del av köpupplevelsen. Att endast leverera den produkt som kunden beställt är inte längre tillräckligt, leveransen måste också genomföras enligt kundens preferenser. Detta ställer höga krav på alla som på ett eller annat sätt är involverade i affären, och välfungerande logistik är nu en förutsättning för en lönsam verksamhet. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla sorters logistiklösningar inte fungerar för alla företag – den behöver utformas efter verksamhetens unika behov. En mindre, eventuellt nystartad, webbshop har helt andra behov och förutsättningar än ett internationellt börsnoterat bolag. Att hitta rätt logistiklösning är därför inte bara viktigt för att alla flöden ska fungera, det är även ett sätt att minimera onödiga kostnader.

Vanliga logistiklösningar

Förstapartslogistik (1PL)

Förstapartslogistik innebär att ett och samma företag ansvarar för hela leveranskedjan, det vill säga att allt från lagerhållning, paketering, inventering och leverans sköts internt. Förstapartslogistik är främst möjligt vid försäljning i en mycket liten skala, eftersom lösningen snabbt blir opraktisk och resurskrävande när verksamheten växer.

Andrapartslogistik (2PL)

Andrapartslogistik är när ett företag ansvarar för att transportera ett annat företags varor från en punkt till en annan, med andra ord en transportfirma. En sådan lösning innebär att transportfirman endast levererar varorna, men utöver det sköts lagerhantering, paketering och inventering internt inom det företag som anlitat transportfirman. Andrapartslogistik kräver att företaget har tillräckligt med resurser för att själva kunna sköta de resterande uppgifterna.

Tredjepartslogistik (3PL)

Tredjepartslogistik är när en e-handlare anlitar ett företag utöver transportfirman, som ansvarar för frakthanteringen. Det kan till exempel innebära att 3PL-bolaget tillhandahåller lager, eller sköter allt kring leveransen till slutkunden. Det finns många fördelar med 3PL, inte minst att lösningen går att anpassa och justera utifrån verksamhetens behov. En annan viktig fördel är att e-handlaren får möjlighet att lägga mer tid och energi på sin egen verksamhet istället för att hantera logistiska utmaningar.

Fjärdepartslogistik (4PL)

Fjärdepartslogistik är när ett företag anlitar ett företag som får sköta all logistik kring e-handeln. Detta kan till exempel vara relevant för större företag som annars hade behövt anställa en hel logistikavdelning för att få allt att gå ihop. I dessa fall får 4PL-företaget fraktinformationen så fort en kund har lagt en order, och sköter sedan allt från lagerhantering till paketering och leverans. Med andra ord kan e-handlaren istället fokusera på andra viktiga arbetsuppgifter, såsom att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Supply chain management

En leveranskedja kan dessvärre inte sköta sig själv, och det som ligger bakom välfungerande logistik är supply chain management (SCM). SCM handlar om att hantera och styra flödet av varor, pengar och information från tillverkare till slutkund. Syftet med SCM är inte bara att få allt att fungera enligt plan, utan att skapa överblick som gör att företag kan minska onödiga kostnader och öka verksamhetens lönsamhet. Det kan exempelvis handla om att förhandla fram bättre villkor och se över hantering av lager, frakt, tull och handelsdokument. Större företag anställer ofta en supply chain manager som hanterar dessa områden, men en mindre webbshop har inte alltid resurser till att anställa extra personal. Som tur är har digitaliseringen underlättat detta och gjort det möjligt för även mindre företag att överblicka och rationalisera sina leveransflöden. Ett konkret exempel är Portal Business, ett kostnadsfritt verktyg som hjälper företagare att hantera och effektivisera sina flöden.

Transportlogistik

När ett företag behöver anlita flera transportörer som ska leverera en vara krävs planering för att ledtiderna inte ska bli för långa – särskilt vid längre transportavstånd. Det finns många problem som kan uppstå under processen, och om en vara blir försenad och inte kan levereras vid avtalad tid kan detta att påverka kundens köpupplevelse negativt. Att hitta en pålitlig samarbetspartner när det kommer till transport och logistik är därför ofta en viktig faktor för lönsamhet. Om samarbetspartnern har gedigen erfarenhet av att organisera och genomföra liknande transportuppdrag minskar ofta risken för att godset inte ska levereras enligt avtal.

Här kan du läsa mer om PostNords transportlösningar för företag och hur vi kan hjälpa dig med just dina utmaningar.

Vad är spedition?

Spedition är att anordna och hantera transporter, en speditör arbetar därmed med att organisera och hitta smarta transportlösningar för uppdragsgivare. Förutom att beställa och förhandla med transportörer ansvarar speditören för det administrativa arbetet kring leveranserna. Speditören kan dessutom ordna med lagring eller cross docking, samt teckna försäkringar.

Smarta logistiklösningar i Portal Business

Som avtalskund hos PostNord får du tillgång till verktyg som hjälper dig att effektivisera din e-handel. Förutom att du snabbt kan boka spårbar frakt med Skicka Direkt, kan du skapa personliga aviseringar, hantera reklamationer och betala moms direkt i portalen. Portal Business ger dig en helhetsbild över dina flöden, och du får information så fort en avvikelse inträffar så att du snabbt ska kunna förebygga problem. Du har dessutom möjlighet att koppla ihop din webbshop med Skicka Direkt med hjälp av våra integrationslösningar, det innebär att fraktinformationen kommer att skickas till oss helt automatiskt när din kund lägger en order.

Senaste inläggen inom Logistik

Vanliga frågor om logistik

Vad betyder logistik?

Logistik är kunskapen om att kontrollera materialflöden genom organisation och samordning.

Kan PostNord hjälpa mig med min e-handelslogistik?

Ja, vi erbjuder olika logistiklösningar som passar alla typer av företag.

Hur kan jag effektivisera mitt företags leveransflöden?

För att kunna effektivisera ett leveransflöde måste du definiera dess brister, först då kan du göra en genomgripande förändring.

Vad är en speditör?

En speditör arbetar med att beställa och anordna transporter åt företag, utan att själv transportera godset.