I slutet av varje räkenskapsår görs en varulagervärdering där lagret värderas och bokförs. Det finns olika tekniker för att genomföra en sådan värdering, och den vanligaste i Sverige kallas för FIFO. Här berättar PostNord vad du behöver veta om FIFO-metoden och visar exempel på hur den används.

Intresserad av liknande artiklar? Se våra samlingssidor Logistik och E-handel.

Skicka stora paket

Vad är FIFO?

FIFO är en förkortning för First-In-First-Out, och är en metod som används när varulager ska värderas. FIFO innebär att den vara som köpts in först också säljs först, vilket är nödvändigt att veta i samband med lagervärdering om man har köpt in samma varor till olika pris.

Varför ska man använda FIFO?

Det främsta syftet med att använda FIFO är för att få rätt underlag till företagets bokslut. Enligt Skatteverkets regler måste lager inventeras med FIFO-metoden, så att välja en annan metod skulle göra bokföringen kring lagerhållningen betydligt mer komplicerad än den behöver vara. En annan anledning till att använda FIFO-metoden att varorna används i rätt ordning, vilket är extra viktigt i de fall varorna har ett utgångsdatum. Dessutom blir det betydligt lättare att spåra varorna om kvalitetsproblem upptäcks och varorna behöver återkallas.

Hur använder man FIFO-metoden?

Exempel
En återförsäljare av hudvård ska värdera sitt lager i slutet av räkenskapsåret. Under året har hudkräm köpts in vid fem separata tillfällen. Förändringar i valutan gjorde att inköpspriset varierade enligt nedanstående tabell.

Månad Produkt Antal Styckpris (SEK)
Januari Dagkräm 380 53
Mars Dagkräm 530 49
April Dagkräm 300 51
September Dagkräm 250 52
November Dagkräm 100 54

Vid inventeringen hade återförsäljaren totalt 438 st burkar kvar i lager. För lagervärderingen används FIFO-metoden, vilket innebär att det är de senast inköpta produkterna som är kvar i lager. Eftersom återförsäljaren hade 438 burkar kvar betyder det att inköpen från november (100 st) och september (250 st) samt 88 burkar från april är kvar i lager.

Värdet på lagret beräknas enligt följande:

100×54 + 250×52 + 88×51 = 5 400 + 13 000 + 4488 = 22 888 kronor

För- och nackdelar med FIFO

Fördelar med FIFO-metoden:

 • Metoden är enkel att förstå och använda.
 • Metoden minskar verksamhetens avfall eftersom det är större sannolikhet att produkter hinner säljas innan bäst-före-datumet.
 • Produkterna i lagret speglar marknadsvärdet bättre.
 • Metoden gör det svårare att manipulera redovisningen.

Nackdelar med FIFO-metoden:

 • Om inköpspriserna stiger kraftigt och företaget samtidigt höjer sina försäljningspriser kan metoden ge en felaktig bild eftersom vinsten på de senaste sålda varorna baseras på det lägre inköpspriset. Denna eftersläpningseffekt innebär att vinsten ser ut att vara högre än den är.
 • Metoden kan resultera i att företag behöver betala högre skatt eftersom gapet mellan utgifter och vinst blir större.

Vad är skillnaden mellan FIFO och LIFO?

FIFO och LIFO är båda värderingsmetoder, men LIFO står för Last-In-First-Out vilket innebär att metoden fungerar precis tvärtom mot FIFO. Enligt LIFO-metoden är det alltså den senaste varan som köptes in som ska säljas först. Detta förutsätter att produkterna inte åldras eller förstörs av att eventuellt ligga lagrade länge.

Effektivisera din verksamhet med hjälp av PostNord

Oavsett om du är en nybliven e-handlare eller har lång erfarenhet inom branschen finns det alltid saker i verksamheten som kan utvecklas. Just därför har Postnord tagit fram Portal Business, en plattform som syftar till att effektivisera olika arbetsuppgifter som är avgörande för verksamhetens lönsamhet.
I Portal Business kan du till exempel:

 • boka frakt och beställa upphämtning
 • spåra och hantera leveranser
 • läsa rapporter om verksamhetens leveranser
 • hantera fakturor
 • skapa personliga aviseringar och utskick
 • sköta reklamationer.

Om du är intresserad av att bli avtalskund är det allt annat än krångligt, det enda du behöver göra är att skapa ett kostnadsfritt företagskonto.

Klicka här för mer information.

Vanliga frågor om FIFO-metoden

Vad betyder FIFO?

FIFO står för ”First-In-First-Out” och är en metod för att värdera varulager.

Vad kallas FIFO-metoden på svenska?

FIFO-metoden kallas även för FIFU-metoden, vilket står för ”först in först ut”.

När ska jag använda FIFO-metoden?

Du kan använda FIFO-metoden när du ska ta reda på hur mycket ditt lager är värt, till exempel i samband med årsbokslut.

Vad är LIFO?

LIFO betyder Last-In-First-Out och är en lagervärderingsmetod som innebär att de varor som köpts in sist säljs först.

Varför ska jag använda FIFO-metoden i Sverige?

Enligt Skatteverkets regler måste du använda FIFO-metoden när du ska värdera lagret inför bokslutet.