Fjärdepartslogistik

Vad innebär fjärdepartslogistik?

Du har med all sannolikhet hört talas om tredjepartslogistik, förkortat 3PL, som innebär att en tredje part anlitas för att sköta logistiken runt en affär. Inom logistikbranschen pratar man dessutom ofta om fjärdepartslogistik (4PL) som har många likheter med tredjepartslogistik men som tar logistikhanteringen ett steg längre.

Ett begrepp som ofta används i samband med fjärdepartslogistik, och som beskriver tjänsten på ett bra sätt, är ‘Supply chain management‘. Vad det hela handlar om är organisering och hantering av flödet för företagets import och export. Det vill säga se till att logistikkedjan fungerar från början till slut.

Att tänka på innan du anlitar fjärdepart

Innan du anlitar en fjärde part för att sköta företagets logistik är det viktigt att dennes kunskaper om Supply Chain Management är up to date och väl förankrade. Ni bör också dela syn på logistikkedjans innebörd. Samsyn är inte minst viktigt för att arbeta fram tydliga rutiner och effektiva strategier som gör det lättare att hålla koll på hela försörjningskedjan. Något som kan försvåras av bristfällig information från övriga inblandade parter, såsom tillverkare och återförsäljare.

Därmed bör du fokusera på att hitta en fjärde part med god organisations- och kommunikationsförmåga. När du har kommit så långt kommer du förhoppningsvis uppleva att fördelarna med fjärdepartslogistik är fler än nackdelarna.

För- och nackdelar med fjärdepartslogistik

Ett företag med egen logistikavdelning har inte alltid resurser att arbeta renodlat med logistik. Om det innebär att fler uppgifter utöver logistikhantering läggs på den avdelningen kan det leda till negativa begränsningar för medarbetarna.

En extern aktör som enbart arbetar med logistik har ofta större möjligheter att arbeta upp ett riktigt brett nätverk. Något som kan ses som en fördel, då det i bästa fall leder till bättre utvecklade strategier och högre kostnadseffektivitet.

Att anlita en fjärde part kan alltså vara mer lönsamt både ekonomiskt och tidsmässigt – pengar och tid som skulle kunna investeras i att utveckla andra delar av verksamheten.

Hur kan PostNords tjänster hjälpa?

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra tjänster och verktyg som kan vara till nytta för dig som kund. Är du avtalskund loggar du enkelt in på PostNord Business Portal för att exempelvis boka frakt och skicka paket med hjälp av våra online-verktyg. Du kan också välja att koppla din e-butik till våra tjänster med hjälp av våra olika integrationslösningar.

Vi erbjuder även en välkurerad och läsvärd samlingssida med information och artiklar om logistik. Våra artiklar är tillgängliga för alla och kräver ingen inloggning.

Vanliga frågor om fjärdepartslogistik

Vad innebär fjärdepartslogistik?

Det betyder att du anlitar en fjärde part för att hantera företagets logistik så att du kan fokusera på annat.

Vad finns det för fördelar med fjärdepartslogistik?

Ett externt företag har ofta mer tid, bättre resurser och bredare nätverk. Av den anledningen kan fjärdepartslogistik vara den bästa och mest lönsamma lösningen för ditt företag.

Hur kan PostNord underlätta logistikhanteringen?

Genom att bli avtalskund får du tillgång till PostNord Business Portal där det finns flera tjänster och verktyg som hjälper till att underlätta logistikhanteringen.