Genomloppstid

Genom att arbeta aktivt med att reducera genomloppstiden kan du minska onödigt långa ledtider samt öka företagets konkurrenskraft och flexibilitet. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om genomloppstid och hur du beräknar den.

Vad är genomloppstid?

Inom e-handeln är genomloppstid ett mått på den totala tiden mellan att en produkt tillverkas eller köps in till att den levereras hos slutkund. Med hjälp av detta kan företagare bedöma hur effektiva deras logistikflöden är och om det finns några moment som kan förbättras så att genomloppstiden minskar. Syftet med att reducera genomloppstiden är att optimera användningen av företagets resurser och därigenom öka lönsamheten.

Så beräknar du genomloppstid

När du ska räkna ut hur lång genomloppstiden har varit för en order behöver du ha tillgång till uppgifter kring kötid, ställtid, produktionstid och transporttid. Vanligtvis hittar du dessa uppgifter i grunddataregistret i ditt affärssystem. Du behöver alltså veta när orden lades, hur lång tid det tog innan produkten kunde skickas iväg, ställtid däremellan samt själva transporttiden. För att få fram den totala genomloppstiden summerar du ihop de olika kategorierna.

Så kan Postnord hjälpa dig att reducera genomloppstiden

Behöver du ta fram uppgifter för att beräkna genomloppstiden för olika ordrar eller hitta smidiga leveransalternativ som minskar transporttiden? Som avtalskund hos Postnord får du tillgång till Portal Business – en plattform som underlättar ditt arbete med att effektivisera era leveransflöden. Här får du en god överblick över alla leveranser och vart de befinner sig, vilket gör det enkelt för dig att snabbt räkna ut kö-, ställ- och transporttid för en viss order. I portalen sammanställer vi dessutom löpande rapporter som gör att du kan fatta beslut baserat på fakta och inte känsla.

Det enda du behöver göra för att komma igång är att bli avtalskund, det är kostnadsfritt och tar endast någon minut.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Klicka vidare till samlingssidan Logistik.

Vanliga frågor om genomloppstid

Vad betyder genomloppstid?

Genomloppstid är ett mått som beskriver hur lång tid det tar från att en produkt tillverkas till att den levereras hos kunden.

Vilken roll spelar genomloppstiden för en e-handel?

Genom att minska genomloppstiden blir verksamheten mer flexibel, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig.

Vilka moment ingår i genomloppstiden?

Vilka exakta moment som ingår i genomloppstiden varierar hos olika verksamheter, men några exempel är transporttid, ställtid, kötid och produktionstid.