Hållbar logistik

Tillsammans gör vi logistikbranschen mer hållbar

Att hållbarhet är framtiden är de flesta överens om, och såväl kunder som företag är alla intresserade av att hitta det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet. Även om logistikbranschen traditionellt inte har legat i framkant vad gäller just hållbarhet är det något vi arbetar hårt för att ändra på. Dock krävs det att alla inblandade strävar mot samma mål för att vi ska lyckas.

Vad innebär hållbar logistik?

För att en logistikkedja ska bli socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar räcker det inte att endast optimera en viss del av kedjan. Allt från produktion, paketering, lagring, planering av leveranser och transporter måste tas med i beräkningen och utvärderas. Det innebär att det är många som behöver vara delaktiga i hållbarhetsarbetet – både inom och utanför företaget. Respektive område måste analyseras så att man kan definiera vilka svagheter som finns och hur de kan angripas. För en enhet som förbrukar mycket energi kan det innebära en övergång till förnyelsebara energikällor, medan det för en annan kan handla om arbetsmiljö.

PostNords hållbarhetsmål

Postnords främsta ambition är att våra transporter ska vara helt fossilfria år 2030. Detta hoppas vi åstadkomma genom att minska antalet flygtransporter samtidigt som vi satsar mer på förnyelsebara drivmedel och elfordon. Vi letar ständigt efter mer miljövänliga lösningar vad gäller allt från teknik till leveranser – utan att göra avkall på kundupplevelsen. Vårt mål är inte bara att vår egen och våra leverantörers klimatbelastning ska bli så liten som möjligt, vi vill även bidra till att leda hela branschen mot en hållbar omställning.

Hur skapar man en hållbar logistikkedja?

För att förbättra en befintlig logistikkedja krävs tre saker: tydliga mål, ekonomisk hållbarhet och engagemang. Alla som på ett eller annat sätt berörs av logistikkedjan behöver känna till hållbarhetsmålen och veta på vilka sätt de faktiskt kan göra skillnad. Detta gäller inte minst slutkunden, eftersom det till syvende och sist är kunden som logistiken anpassas efter. Genom att informera om hur kunden kan göra skillnad och uppmuntra till att ta ansvar kan vi tillsammans minska e-handelns klimatpåverkan.

Ett konkret grepp som kan vara värt att överväga är att sammanföra transporter genom så kallad konsolidering av logistik, vilket kan ge stora fördelar såväl för plånboken som för miljön.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är ekonomisk hållbarhet – för att skapa en bestående förändring behöver de nya lösningarna även vara fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom gäller det att inte glömma bort de anställda, att skapa en attraktiv arbetsplats är en förutsättning för att de ska engagera sig i företagets hållbarhetsstrategi.

Kunskap är makt

Riktmärkena för vad som anses vara hållbart förändras kontinuerligt och nya, hållbarare lösningar dyker upp när man minst anar det. Glöm inte bort att du alltid kan ta del av våra aktuella logistikartiklar för att hålla dig uppdaterad.

Vanliga frågor om hållbar logistik

Vad menas med hållbar logistik?

Hållbar logistik är logistiska lösningar som är socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbara.

Vad är viktigt att tänka på om man vill skapa en hållbar logistikkedja?

Att se flödet ut ett helhetsperspektiv och att arbeta för att ständigt optimera det.

Har Postnord några hållbarhetsmål?

Ja, ett av dem är att verksamheten ska vara helt fossilfri år 2030.

Vilka är involverade i PostNords hållbarhetsarbete?

Utöver alla PostNords verksamheter involverar vi också samarbetspartners och våra kunder.