Last mile logistikservice

Vad är last mile logistikservice?

Sista-milen-logistik är ett begrepp som är starkt förknippat med E-handelslogistik. Vad det rör sig om är den helhetsupplevelse som omfattar alla delar i en kedja som startar i samma ögonblick som konsumenten beställer en produkt online, till det att produkten levereras. Vad som sker på vägen är avgörande för köpupplevelsen.

Från klick till leverans

Ska e-handeln lyckas nå nya höjder och verkligen erbjuda ‘Last mile-leverans’ som lever upp till konsumenternas krav krävs det mer än snabba leveranssätt. Medvetenheten ökar för varje dag som går, och med det kraven på innovativa, hållbara och miljövänliga leveransalternativ. Därmed bör även ‘Last mile delivery’ vara begrepp på var mans läppar, åtminstone inom logistikbranschen.

I förhållande till det hållbarhetsfokus som genomsyrar samhället idag finns det också all anledning att tro att ‘den sista milen’ snart utvecklas till ‘den gröna milen’. Det menar Pelle Pettersson, ansvarig för e-handeln på Cervera, i denna tidigare publicerade artikel om last mile challenge.

Logistik – en kärnverksamhet inom e-handelsbranschen

Om E-handelslogistik inte redan är ett vedertaget begrepp inom e-handelsbranschen så är det hög tid nu. Fungerar inte logistiken så fungerar inte e-handeln. Åtminstone inte som den borde.

Logistikkedjan startar i samma sekund som kunden med ett klick beställer en vara, för att sedan genomföra en betalning, få en orderbekräftelse och senare en leverans. Även en eventuell retur och/eller reklamation bör räknas in i denna händelsekedja, då det måste vara smidigt att skicka paket.

Hela kedjan är vital för att E-handeln ska fungera så optimalt som möjligt, både för konsumenten och för leverantören. I händelse av att någon eller några delar inte fungerar kan detta påverka såväl  kundrelationer som lönsamhet. I ett vidare perspektiv kan även konkurrenskraften och varumärket påverkas.

Snabb tillväxt ställer högre krav

Säljare, köpare, logistikbolag, it-företag, underleverantörer – alla påverkas av den snabba E-handelstillväxt som ständigt tycks pågå. Med det kommer ökade krav på effektiva, kundorienterade och hållbara lösningar, inte minst när det gäller leveranser men även returer. Konsumenten vill helt enkelt ha ännu större valfrihet.

Det är här ‘last mile’ spelar en nyckelroll, då det handlar om stora utmaningar när det gäller utvecklingen av effektiva, gärna gröna, leveransalternativ till slutkund. På PostNord pågår därför ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att få fram nya, innovativa och kundanpassade lösningar.

Vidare läsning om logistik

Tips: fler artiklar som denna hittar du i vår huvudartikel om logistik.

Vanliga frågor om last mile leverans

Hur ser utvecklingen och digitaliseringen ut inom retail?

E-handeln växer för varje sekund men en webbutik kan aldrig konkurrera med den köpupplevelse en fysisk butik kan erbjuda.

På vilket sätt ligger Kina i framkant?

I delar av Kina har man rörliga lager som sköts med hjälp av artificiell intelligens. De kan till viss del läsa ut vilka produkter som kommer att beställas i ett specifikt område och leverera dessa per omgående.

Vilka åtgärder behöver vidtas i Sverige framöver?

Logistik, e-handel, distribution och lagerhantering behöver hanteras som en sammansatt process snarare än flera parallella. De bör ses som en produktprocess.

Vad innebär "the last mile problem"?

Last mile handlar om att förflytta gods från punkt A till punkt B. The last mile problem handlar om de utmaningar branschen står inför gällande snabbare och mer precisa leveranser.