När kommer posten?

När posten kommer beror på om du väntar på brev eller paket. Brev, reklam och tidningar kommer varannan dag medan paket delas ut varje dag. Här går vi igenom vilken typ av post som delas ut vilka dagar och på vilken tid.

Varannandagsutdelning – posten kommer varannan dag

Sedan 2021 är det varannandagsutdelning som gäller för brev, reklam och tidningar i Sverige. Systemet infördes gradvis under 2021 och gäller nu postadresser i hela landet. Det innebär att var du än bor kan du få du post varannan dag. När posten kommer beror på vilket postnummer du har.

Vill du veta när posten kommer? Då kan du se utdelningsdag genom att söka på ditt postnummer här.

Tips – du som företagskund kan slippa varannandagsutdelning genom att skaffa en postbox. Då får du post varje vardag och kan dessutom få den utdelad till din adress.

Varför delas posten endast ut varannan dag?

Vi skickar allt färre brev med post i Sverige. Internet, e-post och sociala medier har säkert bidragit till att intresset för att skicka brev, vykort och andra försändelser minskat. En genomsnittlig dag finns det post till endast två av tre hushåll i Sverige. Det står inte på förrän det bara är hälften av hushållen som får post en vanlig dag.

Samtidigt måste brevbäraren åka sin runda ändå – oavsett om du har post eller inte. För att inte belasta miljön onödigt mycket var postutdelning varannan dag ett bra alternativ. Antalet postrundor halveras. Det pris du som kund betalar för att bidra till bättre hållbarhet är att du ibland får vänta en dag extra på din post.

Paket delas ut som vanligt

När paket delas ut har inte ändrats. Varannandagsutdelning gäller alltså inte för paket. Oavsett om du väntar paket som ska delas ut till ombud eller till dig direkt kommer det så snart det är redo för leverans. Paket som nått fram till ombud kan sedan hämtas ut fram till dess att förvaringstiden löper ut och försändelsen går i retur.

Som företagare kan du precis som tidigare enkelt skicka paket genom PostNord Skicka Direkt. Med hjälp av PostNords automatiska aviseringar informerar du enkelt dina kunder om var deras post befinner sig så att du själv slipper frågan: ”När kommer posten?” vid eventuella förseningar.

Expressbrev kommer fram snabbt

Om du behöver skicka brev som kommer fram så snabbt som möjligt kan du välja expressbrev. Då kommer posten fram (med vissa geografiska undantag) redan nästa vardag. Varannandagsutdelning gäller således inte för expresspost i Sverige.

Vilken tid kommer posten?

Det är många som undrar när posten delas ut till just mig. På vilken tid kommer posten? Svaret är att det är omöjligt att säga. Utdelningstiden varierar över hela landet från dag till dag.

Orsaken är att mängden post varierar mellan olika dagar och olika perioder på året. Ibland skickar vi mycket brev, kort och paket i Sverige. Så är det till exempel inför jul och andra högtider. Men även till vardags finns en normal variation. PostNord använder fler brevbärare när trycket ökar men det kan ändå variera när posten delas ut.

Dessutom varierar tiden för utdelning på var du bor. Varje område har en särskild transportrutt. Bor du i början av den får du posten lite tidigare än om du bor i slutet av rutten. Därför är det omöjligt att ge ett exakt svar på när på dagen posten kommer som gäller för alla adresser och för alla tider på året.

Mer information om utdelning och logistik i allmänhet finns på kategorisidan Logistik.

Vanliga frågor om när posten kommer

När kommer posten till mig?

När posten kommer beror på din postadress. Brev, reklam och tidningar kommer varannan dag. Paket och expressförsändelser delas ut som vanligt.

Vilken tid kommer posten?

Det finns ingen exakt angiven tid för när posten kommer utan det beror på var du bor och hur mycket post det finns att dela ut just idag.

När delas posten ut?

PostNord levererar post varannan dag i Sverige. Undantaget är paket och expressbrev som delas ut varje dag.

Vilka är PostNords utdelningstider?

Utdelningstiderna för PostNord varierar beroende på plats och mängd post. Vanligtvis delas posten ut mellan tidig morgon och sen eftermiddag. Det är ovanligt att posten kommer efter klockan 16.