Transport av farligt gods ställer extra höga krav på säkerhet under frakt och leverans. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och vad du som företagare behöver tänka på om du ska skicka farligt gods.

Skicka stora paket

Vad är farligt gods?

Farligt gods är varor och ämnen som under transport kan orsaka skada på människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt. Föremål och ämnen som definieras som farligt gods är indelade i olika klasser enligt en matris skapad av FN. För att underlätta vid internationella transporter använder de flesta länder samma klassificering av farligt gods.

De olika klasserna är:

 • Explosiva ämnen, klass 1
 • Komprimerade kondenserade gaser, klass 2
 • Brandfarliga vätskor, klass 3
 • Brandfarliga fasta ämnen, klass 4
 • Oxiderade ämnen och organiska peroxider, klass 5
 • Giftiga och smittförande ämnen, klass 6
 • Radioaktiva ämnen, klass 7
 • Frätande ämnen, klass 8
 • Övriga farliga och miljöfarliga ämnen och föremål, klass 9

Vilken typ av farligt gods kan du skicka med PostNord?

PostNord kan generellt användas för transport av farligt gods, med undantag för vissa klasser och volymer.

För transport av brev och paket gäller följande grundläggande regler:

 • Brev (max 2 kg): Farligt gods ej tillåtet, oavsett klass. Vid transport med flyg är farligt gods i brev tillåtet för klass UN3373, UN1845, UN3481, UN3091 samt patientprover och radioaktiva ämnen i undantagna brev.
 • Paket: Farligt gods är tillåtet i mindre mängd (enligt begränsad mängd) så länge bestämmelserna för det valda transportsättet är uppfyllda.
 • Pall: Farligt gods är tillåtet enligt reglerna för vägtransport. Undantagna är klass 1 och 7 samt vissa ämnen/föremål i klass 4, 5 och 6. Dessa kan dessvärre inte skickas med PostNord.

Viktigt att tänka på är att kraven för förpackning, märkning och transportsätt måste vara uppfyllda för att din försändelse ska godkännas för vidare hantering och leverans av oss.

Utrikes leverans av farligt gods

Olika länder har olika tullregler och importrestriktioner när det gäller inkommande leveranser av farligt gods. För att undvika tråkiga kostnader eller att din försändelse blir stoppad i tullen och returneras till dig är det viktigt att du tar reda på hur regelverket ser ut för det du vill skicka, i det land du vill skicka det till.

Det här gäller även om du ska skicka något inom EU, vilket annars är en frihandelszon. Beroende på vad du ska skicka kan du behöva ett särskilt tillstånd, även om det är till ett annat EU-land.

Olika regler för olika transportsätt

Försändelser som skickas med PostNord kan transporteras med lastbil, båt, tåg eller flyg beroende på var de ska levereras. Transport av farligt gods via väg, järnväg eller sjöfart omfattas av likartade regelverk, men för flygfrakt är restriktionerna fler och hårdare. Det här är viktigt att känna till om ditt företag ska skicka farligt gods utomlands. Uppfylls inte kraven för flygfrakt kan godset istället skickas med annat transportmedel, vilket kan medföra förseningar.

Bra att tänka på om du ska skicka farligt gods

 • Kolla upp vilka regler som gäller för det du ska skicka.
 • Säkerställ att godset kan skickas med de transportmedel som är nödvändiga för leverans (gäller särskilt flyg vid utrikes försändelser).
 • Du som avsändare är ansvarig för förpackning, märkning och information – se till att varorna är rätt emballerade och att all dokumentation finns med.

Skicka säkert med PostNord

PostNord kan bistå med säkra transporter när du ska skicka paket med farligt gods, såväl inom Sverige som utanför Sverige. Behöver du hjälp med vad som gäller och vad du behöver tänka på är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Vi hjälper dig att navigera bland de regelverk som finns och ser till att ditt farliga gods transporteras på säkrast möjliga sätt.

Vill du läsa fler liknande artiklar, se vår samlingssida Logistik.

Vanliga frågor om farligt gods

Vad klassas som farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som kan vara skadliga för djur, natur, människor och egendom om de inte hanteras korrekt.

Hur ska farligt gods förpackas?

Olika regler kan gälla för olika varor och ämnen. Du som avsändare är ansvarig för att förpacka det du ska skicka på rätt sätt, enligt de krav som finns.

Vem får skicka farligt gods?

Företag och privatpersoner får skicka farligt gods, förutsatt att alla regler är uppfyllda och eventuella tillstånd är i sin ordning.

Hur vet jag om en vara är farligt gods?

Om en vara är farligt gods finns detta vanligen specificerat i produktens säkerhetsdatablad (SDS), under punkt 14.