Billigare att ändra i paketleveranser i portalen

Ändrat Förfogande är en tjänst som PostNord erbjuder för att möjliggöra ändringar på utgående paket-försändelser. Det kan vara tex ändring av mottagaradress.

Nu har dessa ändringar fått en prissänkning när ändringen sker via PostNord Portal. Dessutom kan fler uppgifter ändras på samma gång inom ett ärende/en leverans och betraktas fortfarande som “en ändring” när det rör samma sändning.

Gå till Skicka Direkt Business