EDI-kvalitetsrapport

EDI-kvalitetsrapport i betaversion finns i portalen

I EDI-rapporten visas alla sändningar där PostNord har upptäckt olika fel med dina EDI-meddelanden. Rapporten innehåller de tre felkategorierna:

Felaktig EDI: I detta fall uppfyller inte EDI-meddelandet fastställt format eller regler
Ofullständig EDI: I detta fall saknas obligatorisk information i EDI-meddelandet
Saknad EDI: I detta fall saknades EDI-meddelande när PostNord gjorde en första scanning av sändningen.

Genom att analysera, förstå och åtgärda problem med EDI-meddelanden kan du undvika onödiga avgifter från PostNord.

Gå till EDI-rapport i portalenGuide för EDI-rapporten