MyPack Collect kan nu konfigureras separat för ombud och paketboxar i Skicka Direkt Business E-handel

I Skicka Direkt Business E-handel kan du nu styra villkoren för MyPack Collect till Ombud och Paketboxar separat eller helt exkludera något av alternativen. Tilläggstjänsten ”Klimatkompensation” finns nu också tillgänglig och för ombudsleveranser kan du förhindra att mottagaren senare ändrar till paketbox genom att aktivera tilläggstjänsten ”Ej till paketbox”.

Vi har också lagt till fler viktintervaller för en mer precis prisstyrning i kassan. Detta ställs in på sidan ”Ändra frakttjänst” under fraktprisalternativet ”Pris beroende på fraktzoner (länder) och viktintervaller”. De nya viktintervallerna är 0-1 kg, 1-2 kg och 2-3 kg vilket ersätter det tidigare intervallet 0-3 kg.

Som befintlig användare av MyPack Collect får du de nya varianterna uppsatta per automatik utifrån din tidigare konfiguration och kan göra justeringar utifrån det. Du kan också konfigurera separata varianter för privata mottagare och företagsmottagare.