Ny försändelserapport med detaljerad överblick

Du kan nu genom denna nya rapport se och exportera historisk fakturering av försändelser på aggregerad nivå, samt hur stor del av kostnaderna som gällde tilläggstjänster.

Även antal paket, total vikt och annan detaljerad information finns med. I rapporten finns också en funktion för att se så kallade undvikliga kostnader som bland annat EDI-fel, villkorsbrott och liknande fel som i slutändan kostar för avsändaren.

Gå till Försändelserapport