Pushaviseringar i portalen

Nu har vi förnyat designen och förbättrat möjligheterna till att ta emot aviseringar i portalen. Med pushavisering blir du aviserad direkt i webbläsaren även om du vid tillfället inte befinner dig i portalen.

Du kan själv styra hur du vill ta emot aviseringar via "Mitt konto" och "Aviseringar".

Väljer du att aktivera pushaviseringar behöver du tillåta det i din webbläsare. En prompt kommer att dyka upp i webbläsaren.

I nuläget är pushaviseringar möjliga att ta emot vid driftstörningar eller annan information kring våra tjänster. Fler och ännu bättre möjligheter väntar runt hörnet.

Stöds i alla moderna webbläsare. Safari tillåter dock inte den här funktionen.