Reklamationsstatistik

Översikt över dina reklamationer

Här är en generell bild över hur startsidan ser ut med senaste 30 dagarnas reklamationer samt kompensation, och vänstermenyn som visar hur man kommer dit.

Välj tidsintervall

Använd kalendern för att markera det tidsintervall du vill ha översikt för.

Se orsaker och ersättningar samt öppna och stängda reklamationer

Om man för pekaren över graferna så kan man se olika antal öppna/stängda reklamationer och orsak samt ersättningar vid ett visst datum, samtidigt som man ser hela graferna.

Filtrera

Man kan filtrera och skapa egna vyer som kan sparas.

Exportera

Till höger kan du välja att exportera till .xls eller csv