Se kostnadsredovisning för en försändelse i Track & Trace

Information om kostnadsredovisningen för ett fraktuppdrag i funktionen Track & Trace

För användare som har tillgång till både Track & Trace och Fakturor i Portal Business går det nu att få en kostnadsredovisning för en enskild försändelse via detaljvyn för försändelsen. Öppna bara detaljvyn genom att klicka på en försändelse i Track & Trace.

Fullständiga kostnader visas först efter att taxering har skett

Fraktuppdragets olika kostnadskomponenter kan visas först när taxering har skett i PostNords system vilket sker två till tre arbetsdagar efter att första skanning skett.

Beroende på din faktureringsperiod kan det dröja det ytterligare ett antal dagar innan fakturaspecifikationsnummer och OCR-nummer är synliga.

I vissa situationer delas kostnader upp i flera delar. Detta sker exempelvis när det sker en retur på samma trackingnummer eller när det uppstår tilläggsavgifter som exempelvis lagerhyra. I dessa fall kan de olika delarna hamna på olika fakturanummer.

Kostnader för huvudprodukten och olika tilläggstjänster redovisas separat. Tilläggstjänster kan vara antingen beställda av er eller skapade av PostNord, som till exempel avgifter så som för lagerhyra, EDI-problem eller mått- och viktavvikelser.

Tilläggsavgifter för bränsletillägg, svaveltillägg, valutatillägg och kredittillägg redovisas också på separata rader.

Till Track & Trace i Portalen
kostnadsredovisning-track-trace