Tre fördelar med att ha ett buffertlager

I vår moderna ekonomi är det inte ovanligt med plötsliga och kraftiga ökningar av efterfrågan som kan vara svåra för företag att förutse. Detta kan leda till tomma lager med missnöjda kunder och missade intäkter som följd. Ett buffertlager löser inte bara detta problem utan flera. I artikeln beskriver vi tre fördelar med att ha ett buffertlager samt hur stort det bör vara.

Vad är ett buffertlager?

Ett buffertlager, som också kallas för säkerhetslager, är en viktig komponent för lagerhållningen. Syftet med ett buffertlager är främst att företaget inte ska få slut på varor att sälja, på grund av extraordinär händelse eller perioder av plötslig hög efterfrågan.

Tre anledningar att investera i ett buffertlager

Du förebygger bränder som dina inköpare annars tvingas släcka

Utan ett buffertlager hamnar dina inköpare i fällan att de behöver lokalisera utdragna leveranser och lägga expressordrar. Detta är tidskrävande och onödigt. Genom att ha ett lagom stort buffertlager kommer du frigöra mycket tid som dina inköpare kan lägga på nyttigare aktiviteter, såsom att fylla i beställningar till kunder.

Du får dina kunder att förbli lojala

Även om buffertlagret är avgörande för att hålla produktionen i gång, är det minst lika avgörande för att förebygga besvikna kunder. I vårt konkurrensutsatta samhälle har kunderna vanligtvis flera butiker att välja på för oavsett vad de köper. En produkt som inte levereras på utsatt tid kan resulterar i att kunden vänder sig till en konkurrent i framtiden. Buffertlagret blir därför en säkerhet för att alltid ha varor på lager, så dina kunder förblir lojala.

Aviseringar i samband med leverans av varor kan minska trycket på kundservicen. Med vårt aviseringsverktyg kan du anpassa aviseringar som skickas automatiskt till kunderna.

Du kan kompensera lagret för perioder av hög efterfrågan

Det är vanligt att en del artiklar i lagret har en oregelbunden efterfrågan. Det betyder att vissa perioder är efterfrågan låg eller obefintlig, medan andra perioder är den mycket hög. Mängder av yttre faktorer kan påverka efterfrågan. Ett exempel kan vara att din konkurrent plötsligt lägger ned sin verksamhet. Ett annat exempel är om en influencer pratar om din produkt i sin kanal. Buffertlagret blir därför en säkerhet som du kan täcka upp med för oväntade perioder av ökad efterfrågan.

När efterfrågan på varor är hög och det är fullt fart på leveransavdelningen blir varje minut värdefull. Vår tjänst Skicka Direkt Business kan kopplas ihop med din WooCommercebutik så att dina fraktbeställningar automatiseras. På så sätt kan du skicka fler beställningar på kortare tid.

Hur stort ska ett buffertlager vara?

Ett buffertlagers storlek beror på hur stor risk du är villig att ta. Ju större buffertlager du har, desto lättare kan du täcka upp för stora svängningar i efterfrågan. Samtidigt binder ett stort buffertlager upp en stor del av företagets kapital, som hade kunnat investeras på andra sätt. Buffertlagrets storlek blir därför en noga övervägd balansgång.

Om du vill veta mer om lager, läs gärna vår artikel om lagerhållning. Andra artiklar och mer övergripande information om logistik hittar du här: Logistik.

Vanliga frågor om buffertlager

Hur räknar man ut ett buffertlager?

En vanlig metod är att utgå från ett antal dagars medelefterfrågan av varor. Du som företagare behöver göra en intuitiv bedömning av antal dagar utifrån ditt företags förutsättningar.

Vem ska ha ett buffertlager?

De flesta företag får fördelar av att ha ett buffertlager. För mycket små företag däremot kan kostnaderna var för stora för att ett buffertlager ska vara lönsamt.

Varför ska man ha ett buffertlager?

Ett buffertlager låter dig omedelbart sälja stora volymer vid en plötslig period av hög efterfrågan.