Centrallager

Det är få saker som är så avgörande för en e-handlares lönsamhet som välfungerande lagerhantering och logistik. I den här artikeln får du lära dig vad det innebär att ha ett centrallager, samt hur PostNord kan bistå med lagerhantering.

Skicka stora paket

Vad är ett centrallager?

Ett centrallager är ett huvudlager som alla företagets varor skickas från – antingen till slutkund eller lokala mindre lager. Det motsatta kallas för decentraliserad lagerstruktur och innebär att ett företag har flera fristående lager som till exempel ansvarar över olika geografiska områden eller produkter.

För- och nackdelar med centrallager

Fördelar:

  • lägre lagringskostnader
  • mer effektiv lagerorganisation
  • lägre personalkostnader
  • bättre utrustning i lokalerna
  • lägre minimilagernivå.

Nackdelar:

  • eventuellt högre transportkostnader
  • längre transportvägar
  • minskad flexibilitet kring utbud.

Att tänka på vid utformning av lagerlösning

Lagerhantering är en viktig pusselbit i alla e-handlares leveranskedjor, och det är sällan lönsamt att kopiera någon annans lösning rakt av då alla bolag har olika behov. Att ha ett centrallager kan vara mer tids- och kostnadseffektivt för ett bolag, och precis tvärtom för ett annat. För att hitta rätt lösning för din verksamhet behöver du granska dina flöden ur ett fågelperspektiv så att lagerlösningen och placering av lagren anpassas efter dina samarbetspartners och kunder. Om du inte vill lägga tid eller energi på att jämföra olika alternativ har du mycket att vinna på att anlita någon som gör det åt dig – det kan göra att du sparar in en hel del kostnader på lång sikt. Tänk dessutom på att utvärdera er distributionslogistik regelbundet så att den ständigt optimeras.

Så kan PostNord Portal Business underlätta vid användning av centrallager

Tycker du att det är svårt att sköta de dagliga arbetsuppgifterna samtidigt som du ska hålla koll på att alla leveransflöden flyter på som de ska? Att driva e-handel kan vara krävande nog som det är, och det är just därför vi har skapat Portal Business; en plattform som hjälper dig att bibehålla kontrollen i alla lägen. Portal Business är försedd med en rad olika verktyg som gör att du till exempel kan skicka personliga aviseringar till dina kunder, spåra leveranser till och från lagret och ändra leveranssätt om det skulle behövas. Dessutom får du tillgång till statistik kring din affär så att du ska kunna fatta smarta affärsbeslut framöver. Det enda du behöver göra för att komma igång är att skapa ett kostnadsfritt företagskonto – det är inte svårare än så!

Vanliga frågor om centrallager

Hur hittar man rätt lagerlösning?

Du kan ta hjälp av någon med stor erfarenhet av lagerhantering, ett exempel är Postnord 3PL som erbjuder lagerlösningar som skräddarsys efter dina behov.

Vad är skillnaden mellan ett centrallager och ett decentraliserat lager?

Ett centrallager är ett huvudlager varifrån alla leveranser skickas, medan ett decentraliserat lager är en del av en större och spridd lagerstruktur.

Kan PostNord hjälpa till med lagerhantering?

Absolut, vi anpassar våra tjänster helt och hållet efter dina behov.