CPT leveransvillkor – en del av Incoterms

Leveransvillkoret CPT ingår i den samling av internationellt gångbara handelstermer som kallas Incoterms. Här får du mer information om vad CPT innebär, vad som gäller för köpare respektive säljare samt hur PostNord kan bistå som transportör vid CPT-leveranser.

Vad betyder CPT Incoterms?

CPT står för Carriage Paid To (Namngiven destination), vilket på svenska kan översättas till Frakt betald till – alternativt fraktkostnader betalda till (Namngiven destination).

CPT är ett av flera internationella leveransvillkor i Incoterms – det vill säga den uppsättning av standardiserade handelstermer och fraktregler som författats av Internationella handelskammaren (ICC). CPT och övriga leveransvillkor i Incoterms syftar till att underlätta såväl inrikes som utrikes leveranser mellan företag genom att definiera vilken part som bär ansvar för kostnader och risker.

CPT leveransvillkor för säljare respektive köpare

CPT Incoterms är snarlikt det leveransvillkor som kallas CIP. Skillnaden ligger i vem som bär ansvaret för att försäkra godset under transporten. När CPT används som fraktvillkor gäller följande:

  • Säljaren ansvarar för att ordna med och betala för frakt till överenskommen destination
  • Köparen står för risken från och med det att godset har lastats hos första transportör

Företag som skickar varor med CPT Incoterms som leveransvillkor bär alla risker för försändelsen till och med lastning hos första fraktleverantör. Därefter övergår allt ansvar till den mottagande parten, varför denna måste se till att ha en giltig transportförsäkring som gäller till och med slutlig leverans.

Vilka fördelar och nackdelar finns med CPT Incoterms?

Liksom övriga villkor i Incoterms är CPT olika fördelaktigt beroende på om ditt företag använder det i egenskap av säljande eller köpande part – det vill säga som avsändare eller mottagare. Kostnadsmässigt är CPT Incoterms bättre för köpare eftersom det ligger på säljarens ansvar att bekosta hela frakten. Vad gäller risk och försäkring ställer CPT däremot högre krav på köparen. Skulle något hända med godset från och med det att det lastats hos första transportör, är det köparens försäkring som går in och ersätter.

Mer om leverans och logistik

För dig som vill veta mer om leveranser och annat som rör ett företags logistik, spana in sidan om Logistik. Utöver en kort överblick finner du även dussintals artiklar inom ämnet.

Använd PostNord som pålitlig transportpartner vid CPT-leveranser

PostNord kan bistå med trygga varutransporter både inrikes och utrikes – såväl med CPT som leveransvillkor, som andra Incoterms. Som Nordens främsta leverantör av moderna logistiklösningar kan vi garantera en säker transport av ditt gods från start till slutdestination.

Som företagskund hos oss kan du via PostNord Portal Business dra nytta av smarta funktioner som Skicka Paket, Spåra Paket och Integrationslösningar. Tjänster designade för att underlätta och effektivisera allt som har med frakt och logistik att göra – oavsett vilket leveransvillkor du vill använda.

Saknar du konto i portalen kan du enkelt skaffa ett konto här. Det tar inte mer än någon minut och är givetvis helt gratis.

Vanliga frågor om CPT Incoterms

När kan CPT användas som leveransvillkor?

CPT kan användas vid såväl inrikes som utrikes frakter mellan företag.

Innebär CPT fraktfri leverans?

CPT håller säljaren ansvarig för bekostnad av frakt. Leveransvillkoret innebär därför fri frakt för köparen.

Hur vet jag om CPT är det leveransvillkor som gäller?

Det ska finnas avtalat mellan köpare och säljare innan transport av de aktuella varorna påbörjas.

Vad är skillnaden mellan CPT och CIP?

I CIP leveransvillkor ansvarar säljaren för transportförsäkring av godset. I CPT står köparen för det. CIP är en akronym för 'Carriage Insurance Paid to'.