Crossdocking

Vad är cross-docking?

Cross-docking handlar om att lasta varor från inkommande transport direkt på utgående transport. Tack vare crossdocking kan lagerhållningen hållas på en minimal nivå och företaget kan spara mycket tid och pengar.

I denna artikel går vi igenom vad cross docking är, hur det fungerar, fördelar, nackdelar samt vem som kan använda sig av denna typ av logistiklösning.

Tips: på vår huvudsida om Logistik hittar du fler artiklar om moderna logistiklösningar och mycket annat!

Skicka stora paket

Vad innebär cross docking i praktiken?

Cross docking är ett slags distributionssystem som bygger på att en leverans mer eller mindre direkt omsorteras för att skickas vidare till mottagaren. Med cross-docking brukar varor packas om från ett transportmedel direkt till ett annat. Till skillnad från vid traditionell lagerhållning identifieras produkterna vanligtvis inte med artikelnummer utan med ordernummer.

Det finns olika typer av cross docking. I samband med crossdocking kan det finnas möjlighet att kombinera två eller fler försändelser till en enda leverans till slutkund. Det går även att omfördela flera större försändelser så att de går vidare till olika geografiska destinationer. Cross docking kan vara en viktig del i företagets supply chain management.

Hur genomförs cross-docking?

Det varierar hur exakt en cross-docking går till. En ganska typisk lösning är att två eller fler lastbilar kommer till en logistikterminal och så flyttas gods över mellan dem utan behov av mellanlagring. Motsvarande kan också ske mellan lastbil och tåg eller mellan flyg och lastbil.

Inom detaljhandeln kan cross docking även ske genom att inkommande varor packas ur, sorteras och eventuellt packas om för att sedan skickas iväg igen till slutkund, mer eller mindre direkt.

Flera fördelar med cross docking

Det finns flera fördelar med crossdocking:

 • Snabbare transporter: Transport av varor från leverantör till distributör och vidare till slutkund går mycket snabbare. Mindre väntan ger nöjdare kunder.
 • Minskad risk för fel: Du minimerar risken att det blir fel vid sortering och märkning av gods.
 • Färre transporter: Varje lastbil måste inte besöka varje butik eller e-handlare när gods konsolideras i ett distributionscenter.
 • Mindre lagerkostnader: Det minskade behovet av lagerhållning gör att lagerkostnaderna blir minimala.
 • Lägre hanteringskostnader: Du betalar mindre för att hantera företagets gods, bland annat genom lägre personalkostnader.
 • Mer plats: När behovet av lager minskar blir det mer plats över för affärslokaler eller kontor.
 • Mer kvalitetskontroll: Du får löpande koll på varornas kvalitet.

Risker med cross docking

Samtidigt finns det även en del risker förknippade med konceptet cross docking:

 • Du behöver rätt logistikpartner: Att inte ha varorna i lager ställer högre krav på din transportör.
 • Digitalisering nödvändig: Du behöver ett bra digitalt system för att sköta all logistik.
 • Risk för skadade produkter: Ökat antal omlastningar av gods ökar även risken för att gods skadas.
 • Inte alltid så stora besparingar: En del av det du spar in i personalkostnad genom lagerhantering får du eventuellt lägga på ökad logistikkostnad.
 • Risk för fel: Om du inte har en logistikpartner som lever upp till måttet finns risk att leveranser delas upp i flera delar vilket leder till en dålig köpupplevelse.

Tips – med PostNord Portal Business integrationslösningar får du full koll på all logistik och kan skapa ett heltäckande system för att sköta företagets cross docking.

Vem kan använda sig av cross docking-logistik?

Många företag som säljer varor av något slag kan ha nytta av att användas cross docking i sin logistik. För att det ska vara lönsamt brukar det behövas en viss omsättning så att kostnaden vägs upp av besparingarna i lagerhållning.

Verksamheter som ställer extra höga krav på logistiken kan vara de som har mest nytta av cross docking. Hit hör livsmedelsbranschen, bilbranschen, detaljhandeln och den kemiska industrin.

Vanliga frågor om crossdocking

Vad betyder cross-docking?

Det är ett distributionssystem som innebär att leveranser omsorteras för att skickas direkt till mottagaren utan traditionell lagerhållning. Varorna packas från ett transportmedel till ett annat.

Varför gör man cross docking?

Det finns många skäl att använda denna typ av logistiklösning, bland annat snabbare leverans, färre transporter samt lägre lagerkostnader och hanteringskostnader.

När är det inte lämpligt att använda sig av crossdocking?

Det krävs en viss omsättning för att det ska löna sig att använda cross docking som del av logistiklösningen. Mindre butiker och e-handlare har inte lika ofta nytta av denna typ av tjänst.

Vad kostar det?

Priset beror bland annat på vilka volymer det handlar om, typ av vara och hur komplext system som behövs.