Cykeltid

Cykeltid är ett begrepp för att beskriva vilken tid det tar för en viss cykel att färdigställas. Vanligtvis används detta inom industrin för att optimera processer, men det kan även tillämpas inom logistik.

Vad är cykeltid?

Cykeltid är den maximala tid det tar att genomföra en process från det att den startar till dess att den är genomförd. Det betyder ofta samma sak som ledtid. Det är ett begrepp som används inom industrin för att mäta och analysera olika sätt att förbättra processerna.
Definitionen av cykeltid är ofta den tid som förflyter mellan två tillverkningstillfällen för en och samma produkt. Med andra ord – den tid det tar att producera en enskild produkt i en serie av produkter som ska tillverkas.
Ju kortare cykeltiden är, desto högre blir produktionstakten i industrin.

Hur beräknar man cykeltid?

För att beräkna cykeltid behöver du först definiera vad som menas med en cykel inom just ditt arbetsområde. Du behöver identifiera början och slutet av cykeln och därefter mäta den tid det tar att fullfölja hela förloppet.

Kom ihåg att inte blanda ihop cykeltid med takttid. Cykeltid är den maximala hastigheten i ett flöde eller ett produktionsförlopp medan takttiden är den tid som finns tillgänglig en viss dag dividerat med efterfrågan.

När används begreppet cykeltid?

Cykeltid är egentligen ett ganska brett begrepp. Det används inom tillverkningsindustrin, men kan egentligen användas inom både tjänster och produkter för att beskriva ett förlopp från början till slut.

Till exempel går det att beskriva ett händelseförlopp i kontorsmiljö eller ett rengöringsprogram i en tvättmaskin med begreppet cykeltid.

Hur används cykeltid?

Vanligast är begreppet cykeltid inom industrin. Där används det för att mäta och möjligen också förbättra produktionstakten.

Syftet med cykeltid är att kunna definiera ett mätvärde på en process för att den ska kunna optimeras och förbättras. Genom att veta cykeltiden går det även att vidta åtgärder för att justera över- eller underkapacitet.

Inom logistik, till exempel i samband med att ett paket skickas, kan begreppet cykeltid avse den tid det tar för ett paket att skickas, transporteras och slutligen levereras.

Vanliga frågor om cykeltid

Hur fungerar det med cykeltid?

Cykeltid mäter den tid det tar för en process eller förlopp att slutföras – från början till slut.

Vad är skillnaden mellan takttid och cykeltid?

Takttiden är hastigheten i en produktion eller ett flöde medan cykeltid är den tid det tar att genomföra ett enskilt förlopp.

Varför används cykeltider inom industrin?

Begreppet cykeltid används i syfte att kunna mäta den tid det tar att tillverka en produkt. Genom att känna till detta går det att optimera produktionsflödet.