DAP Incoterms

Vad betyder DAP Incoterms?

DAP Incoterms är ett internationellt leveransvillkor som definierar vem som bär ansvar en varuleverans i samband med transport. Här hittar du en kort guide till vad DAP Incoterms innebär, vad som skiljer DAP från det snarlika DDP och varför villkoret är viktigt att ha koll på för dig med företag.

DAP Incoterms – Delivered at Place

DAP är en förkortning för “Delivered at Place”, vilket på svenska översätts till Levererad anvisad plats. I detta internationella handelsvillkor fastställs att säljaren – det vill säga avsändaren – bär ansvaret för risker och kostnader avseende en produkt, tills dess att transporten anländer till angiven destination.

Ett företag som skickar varor till kunder med DAP Incoterms som avtalad leveransklausul, är ansvarigt för produkterna under hela transportens gång. Äganderätten och ansvaret övergår till köparen då godset ska lossas på slutdestinationen.

Nya riktlinjer i Incoterms 2020

DAP-villkoret introducerades första gången i Incoterms 2010, då det ersatte de tidigare klausulerna DDU, DAF, DES och DEQ.

Sedan 2019 finns en ny och uppdaterad version av regelverket – Incoterms 2020 – i vilken riktlinjerna för DAP har reviderats och förtydligats. Från att tidigare bara ha tagit hänsyn till vad som gäller vid tredjepartslogistik – exempelvis genom PostNord – omfattar reglerna nu även transporter som arrangeras av säljare i egen regi.

Relaterad läsning: Här kan du hitta mer övergripande information om logistik.

DAP leveransvillkor inkluderar ej tullklarering

Säljande företag som exporterar produkter med leveransvillkor DAP behöver inte tänka på tullklarering av varorna i mottagarlandet. Det ansvaret och de kostnaderna tillfaller istället köparen. För företag som exporterar och importerar varor till och från utlandet är det här viktigt att känna till. Generellt kan sägas att DAP leveransvillkor är mer förmånligt för exportörer, än vad det är för importörer.

Ett alternativ till DAP är det snarlika leveransvillkoret DDP (Delivered Duty Paid) – vilket också finns med i Incoterms 2020. I DDP Incoterms bär det exporterande företaget även hela ansvaret samt kostnaderna för tullklarering av godset – både i avsändarlandet och mottagarlandet. Denna klausul är mer fördelaktig för köpare, eftersom den innebär mer omfattande skyldigheter för säljare.

Använd DAP fraktvillkor vid transport med PostNord

Som vedertaget internationellt leveransvillkor kan DAP Incoterms naturligtvis användas vid exporter (och importer) med PostNord som transportör. Riskbärandet och äganderätten ligger fortfarande på dig som leverantör i enlighet med vad som definieras i villkoren, men vi ser till att dina produkter levereras snabbt, tryggt och säkert.

Är du företagskund hos PostNord kan du använda dig av våra smarta Business-tjänster – vilka du hittar i PostNord Portal Business – för att göra dina exporter både enklare, billigare och smidigare. Här finns till exempel funktioner som Skicka Direkt Business, med vilken du kan köpa frakt online, samt våra integrationslösningar som gör det möjligt att ansluta din e-handel till vårt system och lägga in automatiska fraktköp. Både inrikes och utrikes.

Saknar du företagskonto i portalen? Inga problem – här skaffar du enkelt konto.

Vanliga frågor om DAP Incoterms

När gäller DAP Incoterms?

DAP gäller när det finns avtalat mellan säljare och köpare - det vill säga mellan leverantör och kund.

Vilka skyldigheter har avsändare som skickar med DAP-villkor?

Avsändaren ansvarar för transport och leverans till angiven destination, inklusive förtullning i exportlandet. Avsändaren bär också alla risker med transporten.

Vem betalar tull enligt DAP?

Säljaren betalar tullkostnader för export ut ur avsändarlandet, medan köparen står för tullavgifter och importmoms i mottagarlandet.