DDP Incoterms – Internationellt leveransvillkor

DDP Incoterms är ett standardiserat leveransvillkor framtaget av Internationella handelskammaren – ICC. Här hittar du en kort guide till vad DDP innebär för avsändare respektive mottagare, vad som är viktigt att tänka på om man som företag skickar varor med DDP som fraktvillkor samt hur PostNord kan bistå vid leveranser med DDP.

Vad betyder DDP Incoterms?

DDP och Incoterms är bägge förkortningar – där DDP står för “Delivered Duty Paid” och Incoterms är en förkortning av International Commerce Terms. Incoterms är en samling internationellt gångbara villkor, eller standardiserade handelstermer, som reglerar ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid transport av varor. DDP är ett av dessa villkor.

I DDP Incoterms definieras säljaren som den ansvarsbärande parten under hela transportens gång, fram till dess att godset är klart för lossning hos mottagaren. Detta innebär att säljaren står för alla kostnader och risker kopplade till transporten – inklusive tullklarering i såväl avsändarlandet som mottagarlandet.

Vad innebär DDP för köpare respektive säljare?

Incoterms DDP är det leveransvillkor som innebär de mest långtgående skyldigheterna för leverantören. Detta kan förstås tolkas som både en fördel och en nackdel – beroende på om man är säljare eller köpare. Företag som använder DDP Incoterms i egenskap av säljande part, bär fullt ansvar för samtliga kostnader och risker förenade med varutransporten.

Specifikt för DDP är att även förtullningen i mottagarlandet ligger på säljarens ansvar. Vid leverans mellan olika länder är det alltså det företag som skickar varorna som ansvarar för att godset klareras både vid exporten och importen. Avgifter förenade med detta faller också på säljaren att betala.

Skillnaden mellan DDP och DAP

DAP är en annan av Incoterms leveransklausuler, med snarlika regler som de i DDP. En väsentlig skillnad finns dock – vilken är viktig att känna till både som säljande och mottagande part. Vid leveranser som skickas med DDP som fraktvillkor, förbinder sig säljaren att leverera godset tullklarerat och klart – därav benämningen Delivered Duty Paid. I DAP Incoterms bär säljaren däremot inget ansvar för förtullning i mottagarlandet. Detta ligger istället på köparen.

Precis som i DDP är det i DAP fortfarande säljaren som står för alla risker och övriga kostnader i samband med själva transporten. Regeln om förtullning innebär dock att det här villkoret är lite mindre fördelaktigt för köparens del.

Så kan PostNord bistå vid leveranser med DDP

Som Nordens ledande leverantör av transport- och logistiklösningar kan PostNord givetvis användas vid varufrakter mellan företag med DDP Incoterms som gällande villkor. I egenskap av tredjepartsleverantör ser vi till att försändelsen transporteras och levereras snabbt och säkert i enlighet med gällande villkor. Skulle godset mot förmodan skadas eller komma bort under transporten, ersätter PostNords försäkring dig som leverantör – så att du å din sida kan ersätta din kund.

Och du, visst vet du om att du som företagskund hos oss smidigt kan sköta allt som har med varutransporter att göra i PostNord Portal Business? Från köp av frakt online till spårning av paket, reklamationer, upphämtning av utgående leveranser och en hel del annat.

Ett företagskonto i portalen skaffar du på bara någon minut – helt gratis förstås. Därefter kan du bland annat nyttja funktioner som:

Ta reda på mer om tjänsterna genom att klicka på länkarna.

Vill du veta mer om logistik?

vår samlingssida för artiklar om logistik hittar du information och råd om det mesta som rör logistik.

Vanliga frågor om DDP Incoterms

Vad är skillnaden mellan Incoterms 2010 och Incoterms 2020?

Incoterms 2020 är en reviderad version av Incoterms 2010. I Incoterms 2020 finns de senaste och mest aktuella villkoren - så även DDP.

Kan Incoterms DDP bara användas vid export och import?

Nej, villkoret kan även användas vid inrikes transporter, men då gäller av naturliga skäl inte reglerna om förtullning.

Är leveranser med DDP fraktfria för köparen?

Ja. Enligt DDP bär säljaren ansvar för alla kostnader förenade med frakten - inklusive de för tullklarering.