Distanshandel

Vad är distanshandel?

Distanshandel är handel som sker på distans – via internet, postorder, tv, telefon eller på annat sätt. Lagen om distansavtal gäller även exempelvis vid försäljning på gatan och hemförsäljning.

Vad är distanshandel?

Distanshandel är handel med varor som säljs online via internet, telefon, tv, postorderkatalog eller svarstalong. Distansförsäljning kan även vara i form av hemförsäljning, canvasförsäljning och evenemang hemma. Hemförsäljning är när en försäljare knackar på och säljer en vara. Canvasförsäljning är försäljning via en pop-up-butik på ett köpcentrum. Försäljning vid evenemang hemma (homepartys) är när någon ordnar en träff hemma hos sig själv eller hos någon för att sälja produkter.

Lagen om distansavtal

Allt detta går under benämningen distanshandel eller distansförsäljning och omfattas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du som försäljare eller företagare bör känna till vad lagen innebär så att du kan svara mot dina kunders förväntningar.
Lagen om distansavtal gäller vid:

  • Distansavtal – handel på nätet, via postorder, tv eller per telefon.
  • Försäljning som inte sker i ordinarie affärslokal – exempelvis hemförsäljning, gatuförsäljning, homepartys
  • Försäljning i lokal om kunden kontaktats omedelbart dessförinnan utanför lokalent

Lagen säger bland annat att försäljaren måste ge köparen viss information innan köpet får genomföras. Konsumenten har dessutom 14 dagars ångerrätt, något som kunden har rätt att känna till i samband med köpet. Rätten att ångra ett distansköp har dock vissa begränsningar. Till exempel gäller den inte:

  • Resor och boende
  • Livsmedel
  • Tidsbegränsade evenemang
  • Lösnummer av tidskrifter och tidningar
  • Varor som är specialtillverkade för konsumenten
  • Digitala produkter om de inte levererats via fysiskt medium
  • Varor som kostar mindre än 400 kronor och som köpts utanför en affärslokal

Distanshandel online och via traditionella kanaler

För inte alltför länge sedan skedde det mesta av svensk distanshandel per telefon eller genom postorder. Idag dominerar internet och e-handel bland konsumenterna.

Även om det mesta sker digitalt på nätet idag använder många e-handelsbolag sig av en kombination av modern teknik och traditionell marknadsföring i sin distanshandel. Exempelvis kan en beställning på nätet leda till att kunden får en tryckt katalog. Ett annat exempel är när företaget gör fysiska utskick med erbjudanden till sina kunder som handlat online.

Det är också vanligt med hybridmodeller där man kombinerar fysiska butiker med möjligheten att beställa på nätet. Ibland erbjuds kunder rent av att beställa direkt via en läsplatta i butiken medan butiksbiträdet står bredvid.

PostNord underlättar din distanshandel

Om du driver en e-handel eller annan form av företag för distansförsäljning har du stor nytta av PostNord Portal Business. Med våra verktyg får du en god överblick över alla paket, returer och kundärenden. Vi har flera smidiga integrationer så att du kan koppla ihop din webbutik eller handelssystem med portalen. Om du vill kan du göra specialkopplingar genom vårt praktiska API.

Med PostNord Portal Business får du allt som har med frakt och logistik i samband med distanshandel samlat på ett och samma ställe. Enkelt!

Vanliga frågor om distanshandel

Vad innebär begreppet distanshandel?

Det innefattar all handel som sker på distans, exempelvis på internet, per telefon, tv eller genom postorderkataloger.

Hur fungerar distanshandel?

Hur det fungerar exakt beror på var den sker, exempelvis online eller på telefon. Gemensamt är att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller för samtlig distansförsäljning.

Hur kan PostNord hjälpa vid distansförsäljning?

Vi har flera verktyg och tjänster för att underlätta din distanshandel. Till exempel får du en god överblick över alla kundärenden och returer. Vi har också många bra webbutiksintegrationer.