Dokumentinkasso

Dokumentinkasso är ett av flera betalalternativ i samband med internationell handel. Det är tryggare än förskottsbetalning samtidigt som det är enkelt och smidigt.

Kostnad för att skicka paket

Vad är dokumentinkasso?

Dokumentinkasso är ett sätt att betala i samband med en importaffär. Denna betalningsform kallas även för importinkasso och är relativ enkel till sin natur. Genom dokumentinkasso sker betalningen mellan säljaren och köparens bank.

Hur fungerar dokumentinkasso?

I samband med en importaffär kan säljare och köpare komma överens om att betalningen ska ske genom dokumentinkasso. Då skickar säljarens bank fakturor, tulldokument och andra dokument till mottagarens bank. När allt kommit fram ger kunden banken grönt ljus att betala fakturorna.

Fördelen med dokumentinkasso är att det är den Internationella Handelskammarens regler som styr hur proceduren går till. Genom att alla dokument går genom en bank som mellanhand tillförs ett lager av säkerhet i transaktionen jämfört med att betala allt i förskott.

Dock är dokumentinkasso inte lika säkert som remburs eftersom banken endast fungerar som mellanhand, inte som garant.

PostNord och dokumentinkasso

Vid en import- och exportaffär sköter banken ditt dokumentinkasso. Vårt jobb är att se till att leveransen når sitt mål. I vår tjänst Skicka Direkt Business kan du smidigt skicka paket och spåra paket till Sverige och utlandet. Du kan dessutom skapa elektroniska fakturaunderlag och skriva ut transportsedel. Sedan har du full kontroll över alla leveranser på ett och samma ställe.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Se våra samlingssidor Tull och E-handel.

Vanliga frågor om dokumentinkasso

Vad är skillnaden mellan dokumentinkasso och remburs?

Vid dokumentinkasso fungerar köparens bank som mellanhand i transaktionen. Används remburs kommer banken dessutom att garantera betalningen åt säljaren när alla villkor och dokument är uppfyllda.

Vilka alternativ finns till dokumentinkasso?

Andra vanliga former av betalning i samband med import är internationell betalning, garanti och remburs.

Varför används dokumentinkasso?

Om du ska göra en internationell affär där du skickar eller tar emot varor kan du använda dokumentinkasso som betalningsform. Det är ett enkelt sätt att betala på samtidigt som det är säkrare än förskottsbetalning.

När kan dokumentinkasso användas?

Det kan vara en bra form av betalningsgaranti vid importaffärer med stabila företag som finns på en reglerad och tillförlitlig marknad. Behövs högre säkerhet väljer du med fördel remburs.