DPU Incoterms – Snabbguide för företag

DPU Incoterms är ett av flera internationellt erkända leveransvillkor som kan vara bra för företag att känna till. Här hittar du information om vad DPU betyder, vad det innebär för säljare respektive köpare samt hur PostNord kan bistå vid leveranser med DPU som fraktklausul.

Vad betyder DPU Incoterms?

DPU står för “Delivered at Place Unloaded”. Översatt till svenska innebär detta att gods som skickas med DPU som leveransklausul står under säljarens ansvar tills dess att det levererats till köparen och lossats på angiven destination.

DPU är en av många leveransklausuler i det internationella regelverket Incoterms, vilket kan beskrivas som en samling standardiserade riktlinjer och avtalsbegrepp för varutransporter mellan företag. Både inrikes och utrikes. Incoterms tas fram av Internationella handelskammaren (ICC) och revideras med jämna mellanrum för att passa rådande handelsförhållanden.

Nytillkommen klausul i Incoterms 2020

DPU är ett nytt leveransvillkor som bara finns med i den senaste och mest aktuella versionen av Incoterms – Incoterms 2020. I samband med att DPU adderades till regelverket utgick klausulen DAT (Delivered at Terminal), då denna lätt kunde blandas ihop med den snarlika DAP – Delivered at Place.

Eftersom olika villkor läggs till och ersätts då och då, är det viktigt att använda den senast uppdaterade versionen av Incoterms. Viktigt är också att säljare och köpare refererar till samma fraktvillkor för att undvika missförstånd och säkerställa så smidiga och effektiva leveranser som möjligt.

Innebörden av DPU för säljare respektive köpare

Precis som alla andra Incoterms reglerar DPU ansvaret mellan säljare och köpare vid en varutransport. DPU är dock det enda leveransvillkor som håller säljaren ansvarig för lossning av det levererade godset. Sammanfattat innebär DPU att avsändaren – det vill säga det säljande företaget – bär riskerna och kostnaderna för försändelsen under såväl transport som leverans och lossning på överenskommen plats. Ansvaret för godset överlämnas till köparen först när allt är lossat och klart.

Viktigt att tänka på för säljande part:

  • Säkerställ att du eller din logistikleverantör har möjlighet att lossa godset på ett säkert sätt på den angivna platsen. Om inte kan ett leveransvillkor som DAP vara ett bättre val. Både för din och köparens del.

Friktionsfria DPU-leveranser med PostNord

PostNord kan stå till tjänst med trygga, snabba och kostnadseffektiva leveranser till företag och privatpersoner både inom och utanför Sverige. Som säljande part kan du ta hjälp av oss för att skicka paket med såväl DPU som DDP Incoterms, DAP Incoterms eller enligt annat villkor. Vilken fraktklausul du vill använda är helt upp till dig och din kund.

Med oss som logistikpartner kan du känna dig trygg med att din leverans både lastas, transporteras och lossas på ett säkert sätt. Vi har rätt teknik, rätt utrustning och massor av kapacitet att klara både små och stora försändelser.

PostNord hjälper dig att alltid leverera på topp till dina kunder – regionalt, nationellt och globalt.

Läs vidare

Om du vill utöka dina kunskaper inom logistik, missa inte artikelsidan Logistik, som innehåller fler matnyttiga artiklar och råd.

Vanliga frågor om DPU

När gäller DPU som leveransvillkor?

DPU gäller, liksom övriga leveransvillkor, när säljare och köpare kommer överens om det i ett leveransavtal.

Vem betalar frakten vid leverans enligt DPU?

Säljaren står för alla kostnader förenade med transport och lossning av gods.

Vilka kan använda DPU som fraktvillkor?

DPU kan användas av alla företag som skickar paket eller annat gods till mottagare inom eller utanför det egna landet.