Exportsubvention – ett handelsekonomiskt verktyg

Ett sätt att få inhemska producenter att exportera fler varor är genom statliga exportsubventioner, men vilka konsekvenser får detta för omvärlden? Här berättar vi vad du behöver veta om exportsubventioner.

Vad är exportsubvention?

Exportsubvention är ett slags handelsekonomiskt verktyg som används för att främja det egna landets produktion och export av en viss vara. I praktiken innebär det att staten ger någon form av ekonomiskt stöd till producenterna så att de kan sälja varan till ett billigare pris utomlands. Det som ligger bakom behovet av exportsubventioner är vanligtvis ett produktionsöverskott i kombination med att inhemska prisnivån är högre än världsmarknadspriset.

Vilka konsekvenser får exportsubventioner?

Även om exportsubventioner kan gynna exportlandets ekonomi ur vissa aspekter leder det ofta till negativa konsekvenser  för både exportlandet och konkurrerande länder. Inom exportlandet stiger priserna på den aktuella varan eftersom det är mer lönsamt för producenterna att exportera än att sälja den inrikes. För importerande länder kan subventionen visserligen leda till en prissänkning för konsumenterna, men det betyder att de inhemska konkurrerande företagen behöver sänka sina priser för att hamna på samma nivå.

Exportera med PostNord

Ska du utöka din verksamhet och börja handla med länder utanför EU? Oavsett om du ska importera eller exportera kan Postnord hjälpa dig från start till mål. Börja med att bli avtalskund hos oss helt kostnadsfritt, då får du nämligen tillgång till alla företagsverktyg i Portal Business. I portalen kan du till exempel boka och spåra leveranser, fylla i aktuella tulldokument, se statistik kring din affär och mycket mer.

Vill du läsa mer om Portal Business? Klicka här.

Fler artiklar relaterade till export och import hittar du på samlingssidan Tull.

Vanliga frågor om exportsubvention

Vilka är nackdelarna med exportsubvention?

Exportsubvention leder till höjda priser för de inhemska konsumenterna och att andra länders produktion hämmas för att de måste anpassa sina priser.

Används exportsubvention idag?

Ja, man kan säga att EU:s jordbrukssubventioner är en indirekt exportsubvention.

Vad innebär att exportsubventionen är ad valorem?

Ad valorem innebär att exportsubjektionen gäller för en hel sektor och inte bara en viss produkt.

Vad ger exportsubventioner för effekt?

Exportsubventioner gör att den inhemska exporten gynnas, men samtidigt påverkas andra länder negativt när de behöver konkurrera med utländska producenter som får subventioner.