FCA Incoterms – Internationellt leveransvillkor

FCA är ett globalt, standardiserat leveransvillkor framtaget av Internationella handelskammaren (ICC). Här finner du information om vad som gäller för köpare respektive säljare då FCA används som fraktvillkor, samt hur PostNord kan stå till tjänst vid FCA-leveranser.

Vad betyder FCA Incoterms?

FCA och Incoterms är bägge förkortningar för engelska begrepp. FCA står för Free Carrier och Incoterms för International Commercial Terms. Kort förklarat är FCA ett av flera internationella fraktvillkor inkluderade i det som kallas för Incoterms – det vill säga den samling av standardiserade handelstermer som tas fram av ICC och som används av företag världen över.

FCA leveransvillkor – det här gäller för köpare respektive säljare

Syftet med FCA är att definiera ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid varutransporter. Liksom övriga Incoterms är FCA tänkt att särskilt tydliggöra detta vid import och export, men villkoret är även tillämpligt vid inrikes transporter.

När FCA används som fraktvillkor gäller följande:

  • Säljaren ansvarar för att transportera och leverera godset till en av köparen namngiven destination
  • Säljaren ansvarar för exportklarering vid utrikes transporter
  • Köparen står för risken från och med det att försändelsen levereras hos första transportör alternativt på postterminal
  • Kostnader för frakt betalas av köparen

Vad gäller försäkring under frakt bör såväl det säljande företaget som det köpande teckna en transportförsäkring. Detta eftersom säljaren bär risken fram till lossning hos första transportör, och köparen hela resterande delen av transporten. Ett alternativ som kan innebära lägre risk för köparen är DDP, där säljaren står för all risk under transporten fram tills att godset är redo att lossas hos mottagaren.

När gäller FCA Incoterms?

FCA gäller när köpare och säljare har kommit överens om det i ett transportavtal. Tänk på att alltid tydliggöra detaljer om första transportör och/eller postterminal där risken övergår från säljare till köpare, samt eventuella ändringar i de generella FCA-villkoren.

Använd PostNord för trygga FCA-leveranser

Vill du vara säker på att ditt företags varutransporter sker på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt? Låt oss på PostNord stå till tjänst. Oavsett vilket leveransvillkor ditt företag använder – vare sig det är FCA eller något annat – ser vi till att varje försändelse levereras både snabbt och säkert. Vi kan också agera ombud vid förtullning om så önskas.

Mer information om våra företagstjänster – exempelvis Skicka Paket och Postbox – hittar du i PostNord Portal Business.

Har du frågor om transporter med FCA som leveransvillkor? Hör av dig till vår kundtjänst så berättar vi mer om hur det fungerar och vad du behöver tänka på. Du kan även bläddra bland PostNords logistikartiklar.

Vanliga frågor om FCA Incoterms

Vem betalar frakten vid FCA-leveranser?

Fraktkostnaden ligger på köparen att betala, om parterna inte kommer överens om annat.

Är FCA och fritt fabrik samma sak?

Nej, FCA är inte detsamma som leveransvillkor 'fritt fabrik' - eller 'fritt vårt lager'. FCA innebär att risken övergår till köparen då godset levereras hos första transportör.

Hur vet man om FCA är det fraktvillkor som gäller?

Vilket fraktvillkor som används ska alltid stå tydligt angivet i transportavtalet mellan köpare och säljare.