Fraktsedel

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel kan enklast beskrivas som en form av dokument som skickas med i samband med att en vara fraktas. På fraktsedeln finns bl. a. information om antal kollin (paket), paketets vikt och mått, adress till mottagaren med mera.

Vidare är en fraktsedel ett slags bevis på att frakten är avtalad mellan sändaren och mottagaren. För mottagaren kan den också tjäna som en typ av orderbekräftelse (även om en sådan brukar skickas i samband med beställning).

Fraktsedelns betydelse

En fraktsedel innehåller information som behövs för att en beställning ska hamna i rätt händer, vilket gäller både för frakt till utlandet som inom Sverige.

Fraktas varan utomlands kontrolleras fraktsedel i tullen som avgör om paketet får skickas vidare. Det är också i detta skede som eventuell skatt adderas.

Som företagare kan det vara lättast att använda ett system för all typ av frakt. Med hjälp av automatiserade funktioner går det att  till exempel att förprogrammera fraktsedlar med avsändaradress, standardstorlek för olika typer av paket mm. Det bör också vara enkelt att skapa, skriva ut och kontrollera alla fraktsedlar.

Avsändarens ansvar

Det är viktigt att du som avsändare är noga med att fylla i fraktsedeln på korrekt sätt. Detsamma gäller för sändningslistan, som tjänar som ett kvitto på att fraktbolaget har tagit emot det som ingår i sändningen.

Även streckkoden är viktig att lyfta i sammanhanget, då texten på fraktsedeln inte räcker som information. Det krävs en väl synligt placerad streckkod som inte får täckas så att den blir icke läsbar.

Följande information bör finnas på en fraktsedel

 • Avsändarens/mottagarens namn och adress: företag/ privatperson
 • Antal kollin: totalt antal paket/enheter
 • Innehåll: för tullen samt för känsliga ämnen
 • Ömtåligt gods: avser känsliga varor
 • Vikt: per kolli el. sammanlagd vikt
 • Volym: paketets längd, bredd, höjd
 • Leveransavisering: specifika anvisningar (portkod, våning)
 • Kollislag: typ av paket (rör, paket, påse)
 • Betalning: vem som betalar fraktkostnaden
 • Frakt/transportföretag: namn på fraktbolaget

Skicka spårbart med PostNord

Då vi på PostNord utgår från att du vill ha möjlighet att spåra dina försändelser erbjuder vi ett spårningsverktyg som vi valt att kalla Track & Trace. Det är ett smart och tidsbesparande verktyg som håller koll på dina in- och utgående försändelser – från registrering till leverans.

Fördelar med PostNords spårningsverktyg

 • Automatisk avisering vid eventuella förseningar
 • Automatisk avisering vid misslyckad leverans
 • Du slipper bekymmer med borttappade kollin
 • Du slipper extra kostnader med PostNord Business Portal
 • Försändelsen är spårbar för alla parter
 • Endast paket-ID el. mottagarnamn krävs för exakt spårning
 • Leveransinformationen är ändringsbar

Vanliga frågor

Vilka uppgifter ska en fraktsedel innehålla?

Mottagarens och avsändarens namn och adress, antal kollin samt dess vikt och mått, specifika anvisningar, kollislag och betalningsinformation.

Vad är syftet med en fraktsedel?

Syftet är att alla försändelser ska komma fram till rätt adress i rätt tid. Det betyder att såväl transportör som mottagare och tullpersonal behöver  korrekt information. Den finns på fraktsedeln.

Kan PostNord skriva ut fraktsedlar?

Det går att skapa fraktsedlar och instruktioner i eget system via EDI (elektronisk transportinstruktion) vilket gäller både paket och pall. Utskrifter av EDI görs i XML alt. EDIFACT-format.