Fyllnadsgrad

Vad är fyllnadsgrad?

Fyllnadsgrad är ett mått på hur väl ett fordon lastas under transport, alltså hur väl utrymmet nyttjas i förhållande till godset storlek och vikt.

För dem som arbetar inom transport- och logistiksektorn är begreppet ’fyllnadsgrad’ en vanligt förekommande term, särskilt i diskussioner som rör effektivisering och ökad lönsamhet i samband med transport. Kort sagt handlar fyllnadsgrad främst om tre saker: minska antalet transporter, öka kostnadseffektiviteten och skona miljön.

Hur beräknas fyllnadsgrad?

Inom logistik innebär fyllnadsgrad kort och gott i vilken mån en transport är fylld. En tom transport har 0 % fyllnadsgrad medan en full transport har 100 %. En transport som kör fullastad till en avlastningsplatsen men tom tillbaka får då en sammanlagd fyllnadsgrad på 50 %.

Att köra med så välfyllda transporter som möjligt kan låta som en självklarhet, men eftersom fyllnadsgraden beräknas enligt både vikt och volym kan den vara svårt att i förväg uppskatta, och det ställs stora krav på kapacitetsplanering för att undvika att köra med halvtomma lastutrymmen.

Sätt att öka lastfordonens fyllnadsgrad

Det kan vara svårt att veta var man ska börja nysta för att effektivisera transporterna, eftersom stora delar av logistikkedjan kan beröras. På övergripande nivå krävs effektiv kapacitetsplanering och effektiv resursförvaltning för att få ett bra godsflöde. På mer lokal nivå spelar andra faktorer in: miljövänliga men effektiva lastfordon, emballage, godsets stapelbarhet, med mycket mer. Här följer ett par tips om vanliga förbättringsområden:

Se över emballage och paketering

Inom väg- och flygtransport sätts priset oftast i relation till vad som kallas fraktdragande vikt. Det betyder helt enkelt att gods som har låg densitet prissätts enligt den totala volymen som godset kräver i samband med transport. Den fraktdragande vikten (även kallad ’volymvikt’) för ett enskilt kolli kan beräknas genom att multiplicera volymen med 280. Lätta men skrymmande paket kostar därför mer än deras vikt antyder. Att överväga enhetslast och se över paketeringen av utgående produkter kan därför vara ett sätt att minska kostnader och klimatavtryck.

För egna transporter, se över stapelbart och icke stapelbart gods. Även om ett lastfordon ser fullt ut till golvytan, kan mer stapelbart gods möjliggöra utnyttjande av outnyttjat lastutrymme på höjden.

Undvik halvfulla transporter

Genom god planering kan antalet tomma eller halvfulla transporter minskas. En lösning som är väl värd att överväga är att kombinera enskilda transporter eller hela logistikflöden genom konsolidering av logistik.

Låt PostNord hjälpa

Vi förstår värdet av effektiva transporter och den utmaning det innebär. Det är därför vi har valt att samla våra tjänster i vår företagsportal. I PostNord Portal Business finns de verktyg du behöver för att få detaljerad översikt över inkommande och utgående försändelser. Med Skicka Direkt lägger du enkelt upp transportbeställningar, och genom att integrera ditt e-handelssystem med oss kan du skräddarsy dina logistiklösningar.

Kunskap är makt

Nyckeln till effektiva transporter är att ha god insikt i logistikfältet. Om du vill få en bättre överblick av ämnet, ta en titt i vårt välfyllda arkiv av logistikartiklar.

Vanliga frågor om fyllnadsgrad

Vad innebär fyllnadsgrad?

Fyllnadsgrad mäter hur väl ett transportfordons lastutrymme utnyttjas under transport, i förhållande till godsets vikt och storlek.

Hur kan jag optimera fyllnadsgraden både tur och retur?

Genom god planering, optimerat gods och tekniker som är utvecklade för att öka fyllnadsgraden.

Varför ska man öka fyllnadsgraden?

Det finns tre stora vinster att göra: minska antalet transporter, öka kostnadseffektiviteten och skona miljön.