Handelsfaktura

Vad är en handelsfaktura?

En handelsfaktura (på engelska Commercial Invoice) skickas vanligtvis för varor som importerats eller exporteras i syfte att säljas. Det vill säga för varor som kräver betalning.

När ska en handelsfaktura skickas?

Vid frakt utanför EU finns det krav på att skicka med en så kallad tullfaktura. Det finns två typer av tullfakturor: proformafaktura och handelsfaktura och du skapar dem enkelt via PostNords plattform.

En handelsfaktura är att likställa vid en ‘vanlig faktura’ då den skickas med vid import eller export av varor som ska säljas. En proformafaktura däremot är snarare en form av värdespecifikation för varor som inte kräver betalning (gåvor, reklamationer, provprodukter).

Skillnaden mellan handelsfaktura och proformafaktura:

 • Handelsfaktura: skickas med leveranser av varor som kräver betalning
 • Proformafaktura: skickas med leveranser av varor som inte kräver betalning

Tulldeklaration

En tulldeklaration består av en särskild blankett på vilken du ska uppge information om försändelsens innehåll. Deklarationen ska bland annat innehålla information om produktens art, värde, restriktioner samt tullavgifter. Vid import eller export av varor utanför EU:s gränser måste du skicka en tulldeklaration till Tullverket.

Se även: Hur lång tid tar en tullklarering?

Vad ska en handelsfaktura innehålla?

Vid försändelser utanför Norden ska handelsfakturan fyllas i på engelska, i övriga fall går det bra att fylla i den på svenska. Följande information ska alltid finnas med:

 • Information om avsändaren/mottagaren: namn, adress, postadress
 • EORI-nummer: ditt registreringsnummer som fungerar som företagets ID inom EU
 • Faktureringsadress: vem fakturan är utställd till
 • Betalningsangivelser: vem som ska betala tullavgifter mm.
 • Leveransadress: ska inkludera organisationsnummer (som i utlandet benämns som VAT-nummer)
 • Fakturans utfärdandedatum: det datum då fakturan skrevs
 • Fakturanummer: vid handelsfaktura används samma  fakturanummer som på betalfakturan
 • Uppgifter om försändelsen: antal kollin, specifika anvisningar, bruttovikt, nettovikt mm.
 • Totalbelopp: ska inkludera momssats (6%, 25% osv.)
 • Betalningsinformation: kontonummer, förfallodatum, OCR-nummer, BIC/Swift mm.

Skicka handelsfakturor med PostNords företagsverktyg

Att använda sig av PostNords smarta företagsverktyg Skicka Direkt Business är att spara såväl tid som resurser. Moment som i vanliga fall tar mycket tid går att automatisera, såsom aviseringar och bokning av leverans. Det går också lätt och smidigt att samla information och kategorisera dem som exempelvis “Försändelser till utlandet”, “Betalda/obetalda fakturor,” Reklamationsärenden” och så vidare. Allt för att underlätta logistiken!

Vidare läsning om tull

Fler artiklar inom ämnet hittar du på vår samlingssida för Tull.

Vanliga frågor om handelsfaktura

Vad är det för skillnader mellan en handelsfaktura och en proformafaktura?

En handelsfaktura används för varor som exporteras eller importeras i syfte att säljas, medan en proformafaktura används för varor som inte kräver betalning. Den sista skickas 'för formens skull'.

Måste jag alltid skicka en tullfaktura och i så fall, varför?

En tullfaktura skickas i syfte att underlätta för mottagande tullmyndighet, så ja, en tullfaktura måste skickas. Det två typer av tullfakturor och du behöver välja den fakturatyp som matchar försändelsen: handelsfaktura eller proformafaktura.

Måste jag alltid fylla i handelsfakturor på engelska?

Nej, det är enbart i samband med leverans utanför Norden som du behöver fylla i dina handelsfakturor (tullfakturor) på engelska. Övriga tullfakturor går bra att fylla i på svenska (eller annat språk).