Så fungerar handelshinder

Handelshinder är utbrett över hela världen och har en betydande påverkan på små och stora företags handelsmöjligheter. I artikeln berättar vi mer om begreppet handelshinder, hur verktyget används och hur det kan gynna och missgynna företagare.

Vad är handelshinder?

Handelshinder innefattar alla de åtgärder som begränsar eller hindrar handel med produkter, investeringar och etableringar. Handelshinder kan riktas både mot export- och importvaror.

Det finns flera anledningar till att länder sätter upp handelshinder. Ett exempel är när ett land upplever att en bransch har för hård konkurrens av utländska företag. Då kan tullar och andra avgifter sättas upp för att de utländska produkterna ska bli dyrare att importera. Ett annat exempel är när ett land bedömer att en utländsk produkt är hälsofarlig. Då kan ett förbud mot produkten upprättas.

Det är vanligt att stöta på diverse handelshinder vid import och export mellan Sverige och exempelvis länder utanför EU.

Tariffära och icke-tariffära handelshinder

Handelshinder kan delas in i tariffära och icke-tariffära handelshinder. Tariffära handelshinder består av tullar, skatter och avgifter som en importör måste betala till staten för varor som importeras till landet. Icke-tariffära handelshinder består av regler och kvoter som försvårar import av varor. Här är några exempel på icke-tariffära handelshinder:

  • Lagar och regler som tvingar varor att anpassas på ett speciellt sätt för att få importeras till landet.
  • Kampanjer som påverkar medborgare att handla inhemska varor.
  • Omständlig byråkrati som gör importerande av varor krångligt och kostsamt.
  • Subventioner till näringsgrenar inom landet som konkurrerar ut importerade varor.
  • Offentlig sektors konsekventa bojkott av importerade varor.

Förutom handelshinder är det bra att ha koll på leveranstider när man ska exportera sina produkter till ett annat land. Här kan du läsa om hur lång tid det tar att skicka paket till länder både i och utanför Europa.

Vanliga frågor om handelshinder

Varför finns det handelshinder trots att de begränsar handeln mellan länder?

Handelshinder används trots sina negativa konsekvenser exempelvis för att generera intäkter till staten och för att skydda den inhemska marknaden från utländsk konkurrens.

Vilka fördelar finns det med handelshinder?

Tullar och avgifter på importerade varor kan bli en betydande inkomstkälla för staten. Många länder har även höga tullar på mat för att skydda den inhemska matproduktionen, vilket kan bli en livlina i kristider.

Vad är protektionism?

Protektionism syftar på länder som vill skydda sin inhemska produktion från konkurrensen från importerade tjänster och varor. Det är vanligt att länder använder både tariffära och icke-tariffära handelshinder för att uppnå målet.