Vad är Incoterms?

Du har säkert frågat dig vad som händer om en vara skulle komma bort eller gå sönder när den skickas mellan två länder. När en sådan situation inträffar omfattas leveransen inte av svenska lagar utan ett globalt regelverk för handel – Incoterms. I den här artikeln får du lära dig mer om syftet med Incoterms och hur du som företagare ska ta hänsyn till dem.

Vad är Incoterms?

Incoterms är en förkortning för International Commercial Terms, vilket är en samling regler som omfattar internationella transporter och affärer. Dessa regler har godkänts av samtliga länder och beskriver vem som bär ansvaret för en leverans beroende på var i transportkedjan godset befinner sig. Organisationen Internationella Handelskammaren (ICC) ansvarar för att ge ut och uppdatera reglerna så att de är alltid är aktuella trots att världshandeln hela tiden utvecklas och förändras.

Varför behövs Incoterms?

När en vara skickas från ett land till ett annat kommer den att packas på en pall, fraktas med olika transportmedel samt passera flera tullar och lager. Under den här processen är det flera saker som kan gå fel, och för att alla inblandade ska vara införstådda med vad som gäller i olika situationer skapades Incoterms. Incoterms gör att avsändaren, mottagaren, säljaren och köparen har regler att förhålla sig till, vilket i sin tur gör att man kan undvika konflikter om kostnader och vem som bär ansvaret.

Hur ska du som företagare använda Incoterms?

Om du importerar eller har kunder i ett annat land är det ditt ansvar att ta reda på vilka regler som affären omfattas av.

Så går du tillväga:

  • Ta reda på vilken regel som passar din affär.
  • Se till att leveransvillkoren anges i köpeavtalet.
  • Dubbelkolla så att du och din affärspartner är överens om vilka leveransvillkor som gäller.
  • Ange plats så specifikt som möjligt.
  • Tänk på att reglerna i Incoterms endast är ett komplement till köpeavtalet.

Förklaring av vanliga Incoterms

EXW – Ex-Works

Varan levereras av säljaren till en angiven plats, vanligtvis säljarens lager. När varan har levererats övergår risken till köparen, som då står för samtliga kostnader under transportprocessen. Det är köparens uppgift att teckna en exportförklaring samt lasta varan.

DAP – Levereras till plats

Säljaren levererar varan till en överenskommen plats och står för såväl kostnader som risk. När varan har anlänt till platsen övergår ansvaret till köparen.
Läs mer om DAP här.

DDP – Levereras förtullat

Säljaren står för alla kostnader, inklusive förtullning, fram till att varan har lämnats av på överenskommen plats. Säljaren ansvarar dessutom för att varorna ska vara redo att lastas av, samt står för andra avgifter.

Läs mer om DDP här.

DPU – Levereras till avlastningsplats

Säljaren ansvarar för att varan levereras till och lastas av på överenskommen plats, samt ordnar med tullklarering. Köparen betalar samtliga tullavgifter och ansvarar för varan därefter.

Läs mer om DPU här.

CIP – Frakt och försäkring betald till första transport

Säljaren står för alla kostnader, inklusive frakt och försäkring, fram till den första transporten. Då förs risken över från säljaren till köparen, säljaren garanterar alltså inte att varan levereras i fint skick.

Läs mer om CIP här.

FCA – Free Carrier

Säljaren har som uppgift att leverera varan till en transportör som anlitats av köparen. När varan har lämnats av övergår risken från säljare till köpare och köparen står för samtliga kostnader därefter.

Läs mer om FCA här.

CPT – Transport betald till plats

Säljaren ansvarar för att ordna med export och frakt till överenskommen plats, men risken övergår till köparen när varan överlämnas till den första transportören.

Läs mer om CPT här.

Mer läsning om logistik

Läs mer om allt som rör logistik på vår samlingssida Logistik, med länkar till att våra logistikartiklar.

Vanliga frågor om incoterms

Vem står bakom Incoterms?

Världsorganisationen Internationella Handelskammaren skapade Incoterms år 1936, de ansvarar fortfarande för att reglerna ska vara aktuella trots att marknaden förändras.

Varför är Incoterms viktiga?

Incoterms underlättar försäljning mellan olika länder och kulturer, samt motverkar konflikter kring köp- och leveransvillkor.

Vem behöver ha koll på Incoterms?

Du som gör affärer med andra länder behöver ha koll på Incoterms, detta gäller både om du importerar eller exporterar.

När uppdaterades Incoterms sist?

Den senaste uppdateringen av Incoterms gjordes år 2020.