Vad innebär intermodala transporter?

I den här artikeln fördjupar vi oss i begreppet intermodala transporter. Vad innebär intermodala transporter och hur går de till? De två närliggande begreppen intermodalitet och kombitransport – vad innebär de? Vi svarar och förklarar.

Två närliggande begrepp: intermodalitet och kombitransport

Intermodalitet

Vi börjar med det nära sammankopplade begreppet intermodalitet, som är ett vanligt förekommande begrepp inom transportsektorn.

  • Intermodalitet: inter + modul = mellan + enhet
  • Begreppet intermodalitet förekommer vanligtvis i samtal som handlar om olika tekniker för godstransport.

Kort sammanfattat är intermodalitet en exakt beskrivning av innebörden av intermodala transporter, nämligen ett byte mellan olika enheter (moduler) som möjliggör frakt från en plats till en annan.

Kombitransport

Nästa begrepp, kombitransport, är också flitigt använt i sammanhanget och beskrivs bäst som ett annat ord för intermodal transport.

  • Begreppet kombitransport används för att beskriva kombinationen av olika transportsätt, såsom tåg, flyg och sjö.

Exempel då båda begreppen kan användas:

I en stadigt växande e-handelsbransch är det allt fler konsumenter som handlar via nätet, både innanför och utanför Sveriges gränser. Det är dock den globala handeln som ökar mest, vilket ställer krav på ett ökat utbud av intermodala transporter. Det vill säga kombitransporter.

Så går intermodal transport till

Eftersom godshanteringen genomgår flera olika stadier i samband med intermodala transporter är det bra att känna till lite om hur det går till.

Det första kan tyckas självklart; olika gods kräver olika enheter (moduler). En viss typ av gods färdas bäst i en trailer eller en container, medan en annan färdas bättre i en lastbil eller en kassett. Oavsett vilket så måste godset transporteras via tåg, fartyg, flyg eller bil.

Vid långa transporter är det vanligt att godset lastas om, vilket kan ske både en och två gånger. Vanligtvis sker detta på en så kallad kombiterminal som är anpassad för att underlätta bytet mellan olika transportsätt.

På terminalen flyttas godset mellan olika moduler för att sedan fortsätta sin intermodala resa. Vad det till sist och syvende handlar om är alltså att skapa hållbar logistik.

Fördelar med intermodala transporter

Något som ofta ses som en fördel med intermodala transporter är att godset sällan kräver hantering, eftersom det är modulerna och inte innehållet som hanteras vid om- och avlastning.

Det finns även en aspekt med intermodala transporter som kan bli både till en fördel och en nackdel beroende på hur den hanteras. Det handlar helt enkelt om något så viktigt som Supply Chain Management. Med en erfaren speditör (Supply Chain Manager) kan hela kedjan med transporter flyta på utan problem. Samtidigt kan det lätt bli problem om den hanteras av en mindre kunnig person som inte är lika insatt i SCM.

Ett smidigt sätt att få överblick över transportkedjan är att koppla företagets e-handel till PostNords fraktsystem med hjälp av våra integrationslösningar.

Läs mer om transport

Vill du bättra på dina kunskaper om transportsätt – eller logistik i allmänhet? Du kan hitta fler artiklar och mycket mer information på vår huvudsida för Logistik.

Vanliga frågor om intermodala transporter

Är det någon skillnad mellan en kombitransport och en intermodal transport?

Begreppet kombitransport är ett annat ord för intermodal transport, som båda syftar på olika tekniker för godstransport.

Erbjuder PostNord tjänster som har med intermodala transporter att göra?

PostNord erbjuder flera tjänster som underlättar såväl hantering som transport av gods. Mer information finns på PostNord Portal Business.

Hur och av vem hanteras godset under en intermodal transport?

Omlastning av gods sker på så kallade kombiterminaler där de moduler som godset fraktas i hanteras av behörig personal.