Just in time – produktions- & leveransprincip

Med planeringsmetoden Just in time kan företag minimera svinn och effektivisera såväl produktion som leverans. Här kan du läsa mer om vad arbete enligt Just in time innebär, vilka fördelar det kan ha för företag samt hur vi på PostNord kan bistå dig som jobbar enligt JIT.

Vad innebär Just in time?

Just in time handlar om att minimera onödigt svinn, sänka lagerkostnader samt göra både produktion och leverans mer kostnadseffektiva och tidseffektiva. Metoden är en princip inom LEAN production.

Företag som arbetar enligt JIT-filosofin försöker i möjligaste mån producera och leverera produkter precis då det finns ett behov och i precis den mängd som efterfrågas. Varken mer eller mindre.

Läs också: Demand management

Så kan företag jobba enligt JIT

Just in time är en mycket bra princip att arbeta efter om man vill öka sin effektivitet och minska sina kostnader. Genom att framförallt producera men även leverera varor först när de behövs, slipper man stå med höga lagersaldon samt risk för obalans i tillgång och efterfrågan.

För att metoden ska fungera krävs dock vissa förutsättningar. Framförallt är det viktigt att produktionsanläggningar och maskiner har hög tillgänglighet så att de kan användas så fort behovet uppstår. Minimal kassation är också nödvändigt, liksom att löpande arbeta för så kort genomloppstid och ställtid som möjligt.

Fördelar med Just in time

JIT-principen är förenad med flera fördelar för företag som följer den. Framförallt rör det sig om:

  • lagerreduktion som ger minskad kapitalbindning
  • ökad effektivitet
  • lägre kostnader.

Finns det några nackdelar?

Många fördelar till trots finns också ett par nackdelar att ta hänsyn till med JIT. Precis som med allt annat.

Möjliga nackdelar med metoden kan bland andra vara:

  • ofta mer logistiskt krävande
  • kräver hög tillgänglighet av maskiner
  • ökad känslighet för snabba förändringar i pris och kvalitet.

Så kan PostNord bistå företag som jobbar med JIT

Vi på PostNord kan det här med riktigt bra logistik. Det är trots allt inte för intet som vi är Nordens ledande leverantör av förstklassiga transportlösningar.

Med vår kapacitet och expertis kan vi bistå dig som jobbar med JIT och se till att dina varor levereras snabbt och säkert precis dit du vill. Vi tillhandahåller kostnadseffektiva och hållbara transportlösningar som gör det möjligt för ditt företag att leverera produkter just in time.

Som företagskund hos oss kan du nyttja ett gäng smarta tjänster i PostNord Portal Business – däribland Skicka Paket och Integrationer som bägge kan underlätta flödet vid JIT.

Vill du veta mer om hur vi kan bistå dig som jobbar med Just in time? Hör av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Vanliga frågor om Just in time

Vad betyder Just in time på svenska?

Just in time kan översättas till Precis i tid på svenska. I detta sammanhang syftar det till att rätt mängd varor produceras och levereras när de behövs.

Vad är syftet med att använda JIT?

Företag som använder JIT gör det i regel för att effektivisera sin produktion och reducera sin kapitalbindning i lager.

Vilka företag kan jobba med Just in time?

Alla företag som kan ha nytta av tillvägagångssättet kan implementera JIT.