Lagerhållning

Lagerhållning handlar om allt som har med ett företags lager att göra. Att sköta ett lager kräver ofta stora investeringar i form av både tid och pengar. Genom att outsourca lagerhållningen kan företaget spara resurser, fokusera på andra delar av verksamheten och ha möjlighet att expandera snabbare.

Skicka stora paket

Vad är lagerhållning?

Lagerhållning kallas det när företag håller produkter, material eller reservdelar i ett varulager. Butiker, restauranger och e-handlare behöver lager för att kunna sälja något till sina kunder. Är det slut på lagret eller om något saknas påverkar det försäljningen negativt.

Tillverkande företag behöver lager för att kunna hålla i gång produktionsprocessen. Finns det brister i lagerhållningen kan maskinerna bli stående, vilket kostar pengar. Såväl detaljhandlare som industri kan dessutom behöva lagerhållning för att kunna leva upp till vissa garantiåtaganden.

Läs också: Centrallager

Vad ska jag tänka på?

Vid lagerhållning finns det flera aspekter att tänka på – både i form av kostnader och nyckeltal för att mäta effektiviteten och hålla koll på driften. För att hålla koll på lagerhållningen används ofta ett system för lagerhantering.

Kostnader

Lagerhållning är alltid förknippat med en rad lagerkostnader. Här är några av de vanligaste:

 • Lagerutrymme: Själva utrymmet där lagret finns ska hyras eller köpas. Dessutom måste det underhållas.
 • Lagermöbler: Hyllor och skåp ska köpas in och underhållas. Det är en kostnad som kan vara större än vad man räknar med.
 • Transport: Är lagret stort behövs troligtvis transportmedel för att flytta varor. Exempelvis gaffeltruckar och butiksstaplare.
 • Personal: Löner och utbildning för de personer som jobbar i lagerlokalerna.
 • Drift: El, värme, larm och eventuell kylning kostar pengar.
 • Kapitalkostnader: Förutom kapitalkostnader för själva lagret brukar de produkter som lagerhålls vara kapitalintensiva.

Genomsnittlig lagringsperiod

Den genomsnittliga lagringsperioden är ett nyckeltal som visar hur länge en viss produkt eller vara är i lager. Tänk på att ju längre lagringsperiod desto större kapital binder du i lagret. Eftersom likvida medel alltid kan användas till något annat, exempelvis för nya investeringar, brukar företag sträva efter att hålla den genomsnittliga lagringsperioden så kort som möjligt.

Omsättningsgrad

Omsättningsgraden i lagret är direkt kopplat till den genomsnittliga lagringsperioden. Detta nyckeltal visar hur snabbt varulagret omsätts. Det är generellt sett bra med en hög omsättningsgrad eftersom du inte binder onödigt kapital i lagret. Samtidigt kan en alltför hög omsättningsgrad i lagerhållningen leda till varubrist.

Lagerintensitet

Nyckeltalet lagerintensitet visar hur stor del av balansräkningen som lagerhållningen står för. Vanligtvis vill man sträva efter att ha en låg lagerintensitet. Är den för hög finns bland annat risk att produkter blir gamla.

Lästips: Vad är logistikflöde?

Varför outsourca sin lagerhållning?

Som du ser finns det mycket att tänka på i samband med lagerhållning, speciellt i form av kostnader men även mycket praktiskt och administrativt arbete. Därför är det ofta en god idé att outsourca sitt lager.

Det ger flera fördelar:

 • Kostnadseffektivt
 • Mindre administration
 • Outsourca lagerbevakning
 • Inga problem med överlager
 • Extra service som exempelvis import

PostNord lagerhållning och tredjepartslogistik

PostNord erbjuder lagerhållning genom vår tjänst för tredjepartslogistik. Många företag använder oss när de vill expandera och märker att befintliga lager sätter gränser för expansionstakten. Men det går lika bra att outsourca all logistik och lagerhållning till oss. På så sätt kan du öka effektiviteten i företagets hela logistikkedja.

Vår lagerhållning och tredjepartslogistik innefattar bland annat:

 • Lagring
 • Frakt
 • Distribution
 • Import och tullhantering

Självklart fungerar våra lagerhållningstjänster utmärkt ihop med ditt konto i PostNord Portal Business. Till exempel kan du boka frakt online och låta oss sköta paketering och skicka iväg paketet till din kund.

Fler artiklar om lager och logistik går att läsa på logistikartikelsidan.

Vanliga frågor (Q&A) om postförskott

Hur mycket kostar det att skicka mot postförskott?

Det varierar beroende på hur mycket försändelsen väger. Med hjälp av vårt verktyg Skicka Direkt räknar systemet automatiskt ut kostnaden för postförskottet.

Går det att skicka mot postförskott utanför Sveriges gränser?

Nej tyvärr, i dagsläget går det bara att använda tjänsten för försändelser inom Sverige.

Vilka är fördelarna med postförskott för mottagaren respektive avsändaren?

För mottagaren innebär det en frihet att kunna beställa och hämta ut varor trots att personen ifråga inte har ett betal- eller kreditkort. För avsändaren blir det ett sätt att ge extra service till sina kunder samt att hålla koll på sina fraktkostnader.