Leveransvillkor

Vad är leveransvillkor?

Leveransvillkor kan förklaras som köpinformation om hur en vara ska levereras. Information som bör specificeras är bland annat betalvillkor för frakt, tull och eventuell import samt vem som är betalningsskyldig i händelse av skada.

Automatisera e handel

Varför behövs leveransvillkor?

Det är mycket att tänka på i samband med frakt, inte minst när det gäller kontakten med transportörer, försäkringsbolag och tullmyndigheter. Både svenska och utländska.

Därmed kan leveransvillkorens betydelse inte nog understrykas då de på förhand reglerar såväl risk- som  kostnadsfördelning mellan säljare och köpare. Genom att specificera vem som ansvarar för vad kan man förebygga onödiga missförstånd och konflikter.

För att veta vilka leveransvillkor som är tillämpliga behöver man ha kännedom om Incoterms® samt om skillnaderna mellan olika typer av leveransvillkor. Ännu enklare blir det om man som avtalskund hos PostNord använder sig av Pre-Shipment/Booking som möjliggör utskrift av såväl leveransvillkor som etiketter.

Den internationella regelsamlingen Incoterms

Allt eftersom handeln ökar världen över ökar också kraven på tydligare regler i samband med leverans. För att förebygga missförstånd samt göra det tydligt vem som har ansvar för vad finns det ett antal standardvillkor man kan använda som riktlinjer.

Bakom några av dessa villkor står Internationella Handelskammaren (ICC), vars regelsamling Incoterms® internationellt sett inte bara är den mest använda, utan också den mest accepterade. Incoterms® standardregler gäller oavsett transportsätt och ser ut som följer:

 • Delivered Duty Paid
  Förkortas: DDP
  Säljarens ansvar: alla kostnader tills dess att varan är levererad
 • Delivered at Place
  Förkortas: DAP
  Säljarens ansvar: leveransen
  Köparens ansvar: ta emot varor
 • Ex Works
  Förkortas: EXW
  Säljarens ansvar: förvaring av gods
  Köparens ansvar: alla kostnader samt upphämtning på säljarens område
 • Free Carrier
  Förkortas: FCA
  Säljarens ansvar: leverans
  Köparens ansvar: transport
 • Carriage and Insurance Paid to
  Förkortas: CIP
  Säljarens ansvar: leverans till avtalad plats
  Köparens ansvar: import
 • Delivered at Terminal
  Förkortas: DAT
  Säljarens ansvar: skicka varorna
  Köparens ansvar: hämta leveransen på angiven terminal
 • Carriage Paid to
  Förkortas: CPT
  Säljarens ansvar: export till avtalad plats
  Köparens ansvar: import och eventuell försäkring

Ett vanligen använt leveransvillkor

Regelsamlingen till trots; det kan fortfarande vara klurigt att veta exakt vilka villkor som gäller och då kan ICC:s standardvillkor tjäna som en form av mall.

Det leveransvillkor många företag väljer att använda är det som förkortas FCA och som står för ‘Free Carrier’. Villkoret innebär att köparen hämtar godset där säljaren befinner sig, vilket gör det är lätt att beräkna kostnaderna för bland annat emballage, exportklarering, försäkringar med mera.

Avgörande faktorer

Bland de faktorer som bör vara avgörande i valet av leveransvillkor är typ av gods samt fraktsätt (container, bulk osv) två av de viktigaste. Som säljare bör man kontrollera vilket fraktavtal som blir mest förmånligt genom att väga in faktorer som vem som ska stå för frakten, vem som ska betala för eventuella skador och för emballage och så vidare.

Slutligen måste reglerna för export och import följas till punkt och pricka, vilket bland annat innebär att ha alla papper med nödvändig information i ordning.

Vanliga frågor om leveransvillkor

Vad är Incoterms?

Incoterms® är en samling av leveransvillkor framtagen av ICC, Internationella Handelskammaren, som används flitigt vid såväl internationell som nationell handel.

Varför behövs leveransvillkor?

Främst är de till för att reglera ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare. De är också ett förtydligande gentemot mottagande tullmyndighet samt övriga inblandade parter.

För vem är leveransvillkor viktigast?

De är viktiga för såväl köparen som säljaren eftersom de reglerar vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med frakt.