Logistiker

Vad är en logistiker?

Att arbeta med logistik är att kontrollera, leda och effektivisera olika flöden. En logistiker bör alltid sträva efter att tillfredsställa inblandade parters behov. Detta görs bäst genom att uppnå högsta möjliga effektivitet i den så viktiga flödeskedjan. Läs vidare för fler detaljer.

Vanliga arbetsuppgifter för en logistiker

Hantering av material, intern och extern information, fakturering, inköp samt planering av transporter och produktion är exempel på vanliga arbetsuppgifter för en person som arbetar med logistik. Då är Portal Business en god hjälpreda!

Med rätt utbildning är yrken som transport- eller produktionsplanerare, inköpare eller informationslogistiker fullt möjliga. Det är dock bra att känna till att det ställs stora krav på effektivitet, organisationsförmåga och stresstålighet inom dessa yrkesområden.

Vad innebär den viktiga flödeskedjan?

En viktig gren inom logistikområdet är den som PostNord ägnar sig åt, nämligen transportlogistik. Det handlar främst om förflyttning och övervakning av gods från en punkt till en annan.

I Sverige är det absolut vanligaste transportmedlet lastbil, tätt följt av järnväg, flyg och båt. Då gäller det att ha möjlighet att följa och spåra sina försändelser för att försäkra sig om att den viktiga flödeskedjan fungerar. Det vill säga: hålla koll på att allt flyter mellan punkt A och punkt B. Något som våra avtalskunder enkelt gör med hjälp av tjänsten Automatiska aviseringar.

Fler inriktningar inom logistikområdet:

Informationslogistik

En informationslogistiker ansvarar för att rätt information hamnar hos rätt person i rätt tid. Rollen kräver en helhetssyn och en förmåga att samspela med andra aktörer.

Inköp

En inköpare arbetar inte sällan med att säkra flödet av varor och tjänster från leverantörer och återförsäljare. Inom den offentliga sektorn kallar man ofta denna yrkeskategori för upphandlare. Oavsett vad rollen har för benämning går den ut på att välja ut leverantörer samt att vårda, men också utvärdera, såväl befintliga som nya kontakter.

Produktionsplanering

En produktionsplanerare lägger såväl långsiktiga som kortsiktiga planer för kommande produktion av företagets varor eller tjänster. Planeraren fungerar även som en länk mellan marknadsavdelningen och produktionsledet.

Utbildningsvägar

Vägen till utbildning inom logistikbranschen kan se olika ut. Det finns exempelvis kandidat- och ekonomprogram som kräver tre respektive fyra års studier. Det går också att läsa tre år på Högskoleingenjörsprogrammet, alternativt välja en YH-utbildning som endast kräver två års utbildning. Med en kandidatexamen i botten går det att bygga på ett eller två års studier för att få en magister- respektive masterexamen.

Lönesättning

När det gäller lönesättning kan den variera ganska kraftigt då det bland annat styrs av demografi, arbetslivserfarenhet, position inom företaget samt personliga prestationer. Generellt sett tjänar en logistiker runt 35 000 kronor i månaden efter cirka 5 år i branschen. Efter cirka 10 års yrkeserfarenhet kan månadslönen snarare ligga runt 50 000 kronor, enligt lönestatistik från Civilekonomerna.

Vanliga arbetsplatser

Som logistiker krävs det att du har förmågan att optimera och effektivisera en verksamhet, då logistiken har fått en allt mer framträdande roll inom många branscher. Logistiker finns inom de flesta branscher, dock främst inom transport,- tillverknings- och tjänsteföretag. Även inom IT-branschen och den offentliga sektorn är logistiker en vanligt förekommande yrkesroll.

Fler logistikrelaterade artiklar

För dig som vill få en bättre översikt av logistikbranschen vill vi tipsa om våra utmärkta logistikartiklar.

Vanliga frågor om logistiker

Kan vem som helst jobba som logistiker?

Med rätt utbildning och egenskaper är logistiker ett yrke som passar bäst för en person som är organiserad, effektiv och stresstålig.

Vilka krav kan man ställa på ett logistikföretag?

Som minsta krav ska de kunna erbjuda säkra transporter och försvarbara leveranstider. Har de dessutom verktyg för att spåra paket är det ett stort plus.

Jobbar en logistiker enbart med transporter eller finns det andra områden?

En logistiker kan även jobba med inköp, planering av produktion och/eller hantering av informationsflöden.