Vad är logistikflöde?

En stor del av e-handlarens arbete är att hitta smarta logistiska lösningar som gör att verksamheten kan fungera. Men vad är egentligen ett logistikflöde och vad finns det för logistiklösningar som kan förbättra företagets lönsamhet?

Vad är ett logistikflöde?

Ett logistikflöde avser den process där en rad aktiviteter utförs för att en vara ska kunna levereras till en viss person vid en specifik tidpunkt. Vilka aktiviteter som ingår i processen beror på den bransch som företaget är verksamt inom, men logistikflöden kan innefatta allt från materialförsörjning till lagring, paketering och leverans. Logistikflöden kan vara mer eller mindre resurskrävande, och en viktig del i att förbättra en verksamhets lönsamhet är därför att analysera flödet och samordna aktiviteterna så att det blir så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Större företag anlitar ofta sina egna logistiker som arbetar med att planera, hantera och leda olika flöden, men ett annat alternativ är att anlita ett utomstående företag som sköter logistiken, detta kallas för tredjepartslogistik.

Så kan PostNord hjälpa dig att effektivisera dina logistikflöden

Det finns många olika tillvägagångssätt för att effektivisera ett logistikflöde, men en viktig nyckel är att ha god överblick över hela processen. PostNord Portal Business är portalen som hjälper dig att se din verksamhets logistikflöden ur ett fågelperspektiv, och ger dig möjlighet att ingripa så fort ett problem uppstår. Här får du dessutom tillgång till statistik som gör att du kan vidta verkningsfulla åtgärder, samt verktyg som minskar det administrativa arbetet samtidigt som era resultat förbättras. Det enda du behöver göra för att komma igång är att skapa ett kostnadsfritt företagskonto.

För mer information om logistik, besök gärna vår huvudsida för Logistik, där du hittar fler tips om logistik.

Vanliga frågor om logistikflöden

Varför behöver man arbeta med logistikflöden?

Logistikflödet utgör ofta en stor del av företagets kostnader, genom att förbättra det kan företaget spara mycket pengar.

Hur kan jag förbättra mitt företags logistikflöde?

För att upptäcka logistikflödets svagheter behöver du se det ur ett fågelperspektiv. I PostNord Portal Business får du tillgång till verktyg som hjälper dig med det.

Vilken roll spelar logistikflödet för en verksamhets lönsamhet?

Genom att hitta kostnadseffektiva lösningar och samordna dem kan företag öka sin lönsamhet utan att höja priset på sin produkt.