Vad är strategiskt inköp?

En förutsättning för att verksamheten ska utvecklas åt rätt håll är att planera och arbeta strategiskt med företagets inköp. Men vad är egentligen ett strategiskt inköp och vilka faktorer behöver företagare ta hänsyn till när de ska göra inköp och upphandlingar?

Vad menas med strategiskt inköp?

Strategiskt inköp är en process där inköpsbesluten planeras, implementeras, anpassas och kontrolleras för att företaget ska uppnå sina långsiktiga mål. Med andra ord är det att syna inköpen ur ett helhetsperspektiv för att verksamheten inte bara ska fungera idag, utan få möjlighet att utvecklas även på lång sikt. Mer konkret kan det handla om att hitta rätt distributionskanaler, ta fram kostnadseffektiva lösningar och identifiera vilka leverantörer som kommer att leverera varor av högsta kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Inköpsstrategier kan dock se väldigt olika ut beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom, en e-handel som säljer böcker har till exempel helt andra behov än en matbutik, och strategin behöver därför anpassas därefter.

Vad ska man tänka på för en framgångsrik strategisk inköpsprocess?

1. Långsiktig målsättning

Först och främst behöver ni ta fram en långsiktig vision för företaget och se till att alla anställda är medvetna om denna och deras roll i att nå målbilden. Det kommer att göra det betydligt lättare att göra upp en konkret plan för hur ni ska gå tillväga för att uppnå målen.

2. Involvera hela organisationen

En förutsättning för att ni ska kunna rationalisera verksamheten är att detta prioriteras av ledningen. Först då kommer alla delar av företaget kunna arbeta tillsammans för att öka företagets lönsamhet.

3. Analys

Statistik och fakta är a & o för att kunna identifiera verksamhetens svagheter och göra någonting åt dem.

4. Förutsättningar

Vilka förutsättningar har ni i form av resurser och hur kan dessa utnyttjas så effektivt som möjligt? Går det att hitta alternativ till något som är väldigt resurskrävande?

5. Undersök olika alternativ

Även om ni redan har en leverantör som gör ett bra jobb behöver ni vara helt säkra på att ni har valt den bästa utifrån era mål och förutsättningar. Se över samtliga distributionskanaler och jämför med konkurrenter – har ni valt rätt utifrån önskad kvalitet i förhållande till kostnad?

Hur kan PostNord underlätta strategiska inköp?

Behöver du hjälp med att ta fram statistik om din affär för att avgöra hur den kan rationaliseras? I PostNords Portal Business får du inte bara tillgång till utförliga rapporter kring företagets leveranser – här finns dessutom verktyg som gör det enklare att planera, effektivisera och kontrollera alla logistikflöden. Det enda du behöver göra för att komma igång är att skapa ett kostnadsfritt företagskonto.

För mer information, klicka här.

Vanliga frågor om strategiska inköp

Hur kan strategiska inköp påverka en organisation?

Strategiska inköp kan hjälpa företag att dra ner på kostnader, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet.

Vem ska ha koll på en organisations inköpsstrategi?

Inköpsstrategin bör anpassas efter företagets långsiktiga mål, och för att nå dessa är det viktigt att alla anställda, men framför allt ledningen, lägger stor vikt vid inköpsstrategin.

Vad är syftet med strategiska inköp?

Syftet med strategiska inköp är hitta mer kostnadseffektiva lösningar som gör att företaget kan prestera bättre – det handlar helt enkelt om att optimera hela verksamheten.