Supply chain management

Ta kontroll över distributionskedjan

Supply chain management handlar om flödet av produkter, information eller pengar genom ett företag – från tillverkare till slutkund.

Med rätt hantering av distributionskedjan kan ditt företag bland annat minska sina kostnader och göra tidsbesparingar. Dessutom kan du förenkla och förbättra informationsflödet i leveranskedjan.

Vad är supply chain management?

Supply chain management – ibland förkortat SCM – handlar om hur varor, pengar och information flödar genom ett företag från tillverkning fram till konsumenten. Det finns egentligen ingen riktigt bra svensk översättning för supply chain management men vissa anser att flödesekonomi är rätt begrepp att använda.

Man brukar dela upp supply chain management i tre flöden:

  • Produkter
  • Information
  • Pengar

SCM handlar om i princip allt som har med inköp, inleverans och utleverans att göra. Därmed har denna värdekedja i mångt och mycket också med logistik att göra. Ofta är det inköpsansvarig som har hand om företagets supply chain management.

Varför används supply chain management?

Supply chain management används först och främst för att minska på de kostnader som är förknippade med distributionskedjan. Genom att skära ner på rutinmässiga kostnader går det att göra besparingar i leveranskedjan.

Det handlar även om att minska den tid det tar att genomföra en affärstransaktion. Med hjälp av SCM går det dessutom att förbättra kvaliteten i informationsflödet och göra det enklare för informationen att flöda mellan olika led i värdekedjan.

Distributionskedjan i praktiken

I praktiken kan supply chain management handla om att hantera följande aspekter av distributionskedjan:

  • Strategiska inköp – val och utvärdering av leverantörer, avtalsskrivande med mera.
  • Operativa inköp – hantering av orderplaner, leveransplaner, leveransbevakning och så vidare.
  • Logistik – hantering av all frakt, fakturor och handelsdokument.
  • Lagerhantering – upplägg av lagret och planering av kapacitet, processer och inventering.

Det kan exempelvis handla om att se över leverantörerna och försöka köpa in fler varor hos varje leverantör för att kunna förhandla fram bättre villkor. En korrekt utförd supply chain management kan bidra till att minska materialkostnader, kostnad för emballage, tull, frakt samt lagerkostnader.

Digitalisering ger bättre överblick över leveranskedjan

Tack vare digitaliseringen går det att få en mer komplett bild och kontroll över flödesekonomin. Tekniken gör det möjligt att samla in och strukturera data och använda sig av mätpunkter för att få bättre inblick i affärskritiska flöden.

Därmed skapar du visibilitet genom hela leveranskedjan – från råvara till konsumtion. Digitaliseringen ger dig som jobbar med supply chain management bättre överblick och kontroll. Du kan följa en produkt i hela cykeln från råvara till förbrukning på aktivitetsnivå.

När det uppstår avvikelser i distributionskedjan har du tack vare tekniken goda förutsättningar att upptäcka detta i god tid. Genom att du kan åtgärda problem proaktivt skapar du en bättre upplevelse för dina kunder.

Gör logistiken till en kärnfråga

Som e-handlare står du inför ett ganska så komplext nätverk av producenter, leverantörer, partners och distributörer. Utmaningen är att få alla dessa kontaktpunkter att kommunicera med varandra. Här har du stor nytta av tekniken och digitaliseringen. I synnerhet när din verksamhet växer blir det avgörande att göra logistiken till en kärnfråga.

Vanligtvis finns redan all information där på ett eller annat sätt. Utmaningen är att identifiera vilken information som behövs, samla ihop den och se till så att alla delar i distributionskedjan talar samma språk.

Integrera din e-handel med våra transportsystem

Här kan tekniken vara till hjälp genom att använda API:er för att sammanlänka olika system. I PostNord Portal Business finns flera färdiga verktyg för att få en perfekt överblick över företagets logistik. Med hjälp av olika integrationslösningar kan du koppla din e-handel direkt till PostNords fraktsystem för att få full koll på företagets supply chain management. Du kan även integrera företagets affärssystem för att få ett optimalt flöde i leveranskedjan.

Vanliga frågor om supply chain management

Vad betyder supply chain management?

Supply chain management innebär flödet av pengar, varor eller information genom ett företag från produktion till slutkund, och rör därmed i princip allt kring inköp, in- och utleverans.

Vem arbetar med supply chain management?

Ofta är det företagets inköpsansvarige som har hand om supply chain management.

Varför är det bra att använda supply chain management?

Med SCM kan man minska kostnader relaterade till distributionskedjan och göra besparingar i leveranskedjan.