Tull – Leveransguiden

Om du på ett eller annat sätt ska föra varor mellan olika länder behöver du ha stenkoll på alla tullregler om leveranserna ska gå som planerat. I den här guiden hittar du artiklar som reder ut allt från olika tulltermer till vilka regler som gäller när du ska skicka varor till ett visst land.

Vad är tull?

När en vara ska föras mellan olika länder behöver man ofta betala en avgift som kallas för tull. Tullavgiften varierar beroende på vad det är för typ av vara, samt vad länderna har för överenskommelse kring import och export. Inom EU gäller fri rörlighet, vilket innebär att du inte behöver betala tull när du skickar en vara från ett EU-land till ett annat. Undantagen är tobak, energi och alkohol där punktskatter kan tillkomma. Myndigheten som ansvarar för in- och utflödet av varor i Sverige är Tullverket.

Tullens historia

Tullar är allt annat än en modern företeelse i Sverige – redan på 1100-talet drevs tullavgifter in från befolkningen. Det dröjde dock till år 1636 innan myndigheten Kungliga Tullverket bildades, som i sin tur införde en rad olika typer av tullar. Finanstullar skulle ge staten extra inkomster och skyddstullar skulle skydda landets näringsliv. Dessutom skapades sjö- och inrikestullar, så att man var tvungen att betala tull för varor som fördes in med fartyg från andra länder och till större städer från landsbygden. Sedan 1995 är Sverige medlem i EU som har en gemensam tullunion och tillämpar därför samma tulltariffer som övriga medlemsländer.

Vilka avgifter behöver man betala när man importerar?

Tullavgift

Tullavgiftens storlek beror på vad det är för slags vara, dess pris och var den kommer ifrån – avgiften kan därför variera mellan 0-20 %. Tumregeln är att du behöver betala tull om försändelsens värde överstiger 1600 kronor. Eftersom EU har en gemensam tullunion kommer avgiften att vara densamma oavsett vilket land i EU varan anländer till.

Moms

Oavsett varornas värde behöver du alltid betala moms om varorna kommer från ett land utanför EU. I de flesta fall ligger momsen på 25 % av den totala summan av varans pris, fraktkostnad och tullavgift. Undantaget är livsmedel där momsen är 12 %, samt böcker som har 6 % moms.

Skatter

För vissa varor tillkommer olika skatter utöver momsen, såsom alkoholskatt, tobaksskatt och energiskatt.

Vilka tullregler är aktuella för ditt företag?

Som företagare är det av kostnadsskäl väldigt viktigt att du har koll på vilka regler som gäller när du ska importera och exportera varor. Till exempel blir tullavgiften högre och leveransen tar längre tid om dina varor inte är korrekt klassificerade, och du kan slippa betala tull helt och hållet om varorna du importerar i nästa steg ska exporteras till ett land utanför EU. Du hittar samtliga regler ditt företag behöver förhålla sig till på Tullverkets hemsida.

Börja handla med andra länder

En förutsättning för att ditt företag ska få handla med andra länder är att det har ett Eori-nummer, vilket innebär att det är registrerat i EU:s register över ekonomiska aktörer. Börja därför med att ansöka om Eori-nummer på Tullverkets hemsida, därefter kan du planera hur exporten eller importen ska gå till rent praktiskt.

Incoterms – internationella leveransvillkor

När man handlar med andra länder kan det uppstå situationer då det inte alltid är helt självklart vem som till exempel ska teckna transportförsäkring, betala tull och andra avgifter – det som är praxis i en kultur kan vara helt otänkbart i en annan. År 1936 skapade därför Internationella Handelskammaren Incoterms, en samling internationellt erkända handelsvillkor som syftar till att förebygga tvister i samband med handel. Villkoren beskriver bland annat vem som bär ansvar för lasten under olika delar av transporten, och vem som ska stå för tull och transport. Genom att använda dig av Incoterms när du exporterar och importerar kommer du att att få en betydligt bättre relation med dina kunder och samarbetspartners, eftersom ni slipper konflikter på grund av otydliga villkor.

Utse PostNord som tullombud

I samband med att du ska importera eller exportera varor kan du utse Postnord som ditt tullombud. Det innebär att vi sköter det praktiska kring deklarationen åt dig och att du betalar tull, skatter och andra avgifter via oss. Några av de tulltjänster vi erbjuder är import och export till både Sverige och Norge, intrastat, ledsagardokument, tullager och transiteringar.

Så kan Portal Business underlätta vid internationella leveranser

Innan du har hunnit sätta dig in i vilka regler som gäller och blanketter du behöver fylla i när du ska handla med andra länder är det inte särskilt konstigt om allt känns lite krångligt. Det finns dock en sak som gör den här processen betydligt mindre tidskrävande; företagsplattformen Portal Business.

Portal Business syftar till att förenkla och effektivisera allt som rör verksamhetens leveranser, inklusive tulldeklarationen. När du bokar frakt med verktyget Skicka Direkt presenteras alla aktuella handlingar som du behöver fylla i, såsom Tull-EDI, tullfaktura och övriga deklarationsdokument. Om det skulle dyka upp några frågor är du varmt välkommen att höra av dig oss.

Att bli avtalskund hos PostNord är helt kostnadsfritt. Här finner du mer information om PostNord Portals tjänster.

Senaste inläggen inom Tull

Vanliga frågor om Tull

Vad betyder tull?

Tull är en typ av skatt som man kan behöva betala när en vara importeras. Det finns även länder där man behöver betala tull för att exportera varor.

Kan PostNord hjälpa mig med min tullhantering?

Ja, PostNord är tullombud och klarerar exporter och importer till både Sverige och Norge.

Behöver man betala tull inom EU?

Nej, du behöver inte betala tull när du för varor olika EU-länder emellan.

Vad betyder införsel?

Eftersom det är fri rörlighet med varor inom EU kallas det inte för import om du fraktar varor mellan två EU-länder, istället kallas det för införsel.

Vad behöver man betala utöver tull?

Utöver tullen kan du behöva betala moms, skatter och avgift för transport.