I den här artikel redogör vi för moms- och tullregler när du ska skicka paket till och från England och Storbritannien. Eftersom många undrar hur mycket dyrare det blivit att handla från England och Storbritannien, har vi gjort ett räkneexempel. Vi redogör också för vilka logistiktjänster du kan använda hos oss samt vilken tull-dokumentation du måste uppge vid avsändning.

Försändelser av varor till Storbritannien och England

Storbritanniens utträde ur EU har medfört stora förändringar för dig som privatkund eller företagare. Eftersom England är en riksdel av landet Storbritannien, har de samma regler för moms- och tullavgifter.

Moms - efter Brexit

När du skickar paket till Storbritannien behöver du tänka på att mottagaren kan behöva betala moms, om varan är värd 29 £ eller mindre. Mottagaren kommer dessutom behöva betala moms på portot, förpackningen samt eventuell försäkring.

För varor som är värda 135 £ eller mindre

Mottagaren måste betala moms till fraktbolaget om varorna som köpts är:

 • Gåvor som mottagaren fått av en person och som inte är värda mer än 39£
 • ‘Excise goods’

‘Excise goods’ är i Storbritannien betecknat varor som beskattas vid produktionen i stället för vid försäljningen. Exempel på ‘excise goods’ är vin, öl och tobaksvaror.

För varor som är värda 135 £ eller mer

För dessa varor måste mottagaren betala moms till fraktbolaget innan eller när hen plockar upp varorna.

Vad klassas som en gåva?

Storbritannien har särskilda krav för att en vara ska klassas som en gåva. De krav som måste uppfyllas är:

 • Gåvor som mottagaren fått av en person och som inte är värda mer än 39£
 • ‘Excise goods’

Tull - efter Brexit

Mottagaren av varorna måste betala tullavgifter om varorna:

 • är ‘excise goods’
 • är värda mer än 135 £

Om du blir skyldig att betala tullavgifter, kommer du behöva betala dem på priset du betalade för varorna, portot, förpackning och eventuell försäkring.

Funderar du på att skicka ett paket till Storbritannien? Här kan du läsa mer om hur du skickar paket till Storbritannien med PostNord.

Import av paket från Storbritannien och England

Brexit har medfört stora förändringar som gjort det dyrare att skicka paket från England och Storbritannien till Sverige.

Moms - efter Brexit

När du handlar på nätet från Storbritannien och det skickas en vara därifrån, ska du betala moms. Momssatsen är normalt 25 % av varans värde.

Tull - efter Brexit

Du kan behöva betala tullavgifter på varor från England och Storbritannien om kostnaden uppgår till 1 600 kr eller mer. Tullsatsen beror på vad du har köpt. Det enklaste sättet att ta reda på tullsatsen är genom att kontakta Tullverket.

Deklarationsavgift

Deklarationsavgiften betalar du till fraktbolaget som deklarerar din importerade vara. Den ligger vanligtvis runt 100 kr, men säkerställ med ditt fraktbolag eftersom avgiften kan variera.

Räkneexempel: import av vara från England

En kund har hittat en fin cykel för 4 000 kr som hen vill importera från England till Sverige. På grund av de nya reglerna kommer importen medföra betydande kostnader. Tullavgiften är i exemplet 14 %. Momsen beräknas på cykelns pris plus frakt och tullavgift.

Kalkyl i kr:

Cykeln: 4 000

Frakt: 400

Tullavgiften: (4 000 * 0,14) = 560

Moms: (4 000 + 400 + 560 ) * 0,25 = 1 240

Deklarationsavgift: 100

Totalkostnad för cykeln: 6 300 kr

Kostnaden för kunden ökade med 60 % för att ta hem cykeln från Storbritannien till Sverige.

Så har våra logistiktjänster förändrats efter Brexit

Flera av våra logistiktjänster kan inte längre tas emot till/från Storbritannien och England:

 • PostNord Return DropOff
 • PostNord MyPack Collect
 • PostNord Pallet
 • PostNord Collection Request

Vi har dock många tjänster som fortfarande kan tas emot till/från Storbritannien och England:

 • Brev utrikes
 • Brevsändning utrikes
 • Varubrev utrikes
 • Spårbart brev utrikes
 • Rek utrikes samt PostNord MyPack Home*
 • International Parcel och PostNord Parcel

Observera att ovanstående tjänster kräver kompletteringar av förtullningsavgift för export på försändelser som innefattar varor. Ovanstående gäller inte för Kanalöarna, då hänvisar vi till vår tjänst International Parcel.

Funderar du på att köpa frakt från England till Sverige? Med vår tjänst Skicka Direkt kan du köpa frakt online och även beställa spårbart paket. Som företagare är det också fördelaktigt att kunna spåra utlandspaket, bland annat för att öka kundnöjdheten. Vår tjänst Skicka Direkt Business spårar paket både till och från företaget samt har en smidig hantering av kundavvikelser.

Saker att ha koll på när du skickar paket till England och Storbritannien

Tulldokumentation och frakthandlingar för försändelser

Tulldokumentation är ett krav när du ska skicka paket till Storbritannien eller England. I tulldokumentationen ska det ingå:

 • Tariff-kod
 • Vikt och värde
 • Deklarering via EDI (Electronic Data Interchange)

När du skapar din frakthandling är det också obligatoriskt att uppge mottagarens mobilnummer och mejladress. Dessa uppgifter uppger du både på EDI:n samt frakthandlingen.

Särskilda krav för dig som skickar paket mellan företag

När du skickar paket mellan företag finns särskilda krav, oavsett värde på paketet. Mottagarens brittiska EORI-nummer behöver uppges i tull-EDI och på handelsfakturan. VAT-numret behöver anges på handelsfakturan och det får bara finnas ett kolli-nummer per faktura.

Vill du veta mer om tull?

Vet du exempelvis vad en proformafaktura är och när den ska användas? Och vad gör du om ditt paket fastnar i tullen? Svaret på dessa frågor och många fler finns finns att läsa i våra artiklar på kategorisidan för tull.

Vanliga frågor om tull och moms

Vad händer vid en inkomplett tulldokumentation när man ska skicka paket?

Om du skrivit in felaktiga uppgifter eller att uppgifter saknas, kan en avgift tas ut för att komplettera uppgifterna. Om detta inte lyckas kan försändelsen returneras till avsändaren.

Vad får man skicka i ett paket till Storbritannien?

Både Sverige och Storbritannien har restriktioner för vad man får och inte får lägga i ett paket. Alla paket röntgas och om ett innehåll som bryter mot restriktionerna upptäcks, skickas paketet tillbaka till mottagaren.