Frihandel underlättar import och export genom att möjliggöra handel mellan länder utan reglering av exempelvis tullar och importkvoter. Här hittar du information om hur frihandel fungerar, vad det innebär för dig som företagare samt vilka fördelar och nackdelar det finns med frihandel.

Fler artiklar relaterade till tull hittar du på samlingssidan Tull.

Kostnad för att skicka paket

Vad är frihandel?

Med frihandel avses gränsöverskridande handel som inte regleras av tullar och andra handelspolitiska regler som försvårar. Syftet med frihandel är att förenkla handel mellan olika länder.

Villkor för frihandel regleras i avtal, vilka kan se olika ut beroende på vilka länder och/eller regioner de träffas mellan. En del frihandelsavtal eliminerar helt och hållet tullavgifter för varor som handlas mellan de olika avtalsparterna, medan andra reducerar dem. I många frihandelsavtal regleras också gränser för importkvoter samt sådant som rör arbetsvillkor, miljöaspekter och investeringar.

Sverige omfattas av EU:s frihandelsavtal

Eftersom Sverige är medlem i EU omfattas vi av de gemensamma frihandelsavtal som gäller för hela unionen. Vi sluter alltså inga egna avtal om frihandel med länder utanför EU. Inom unionen råder också frihandel alla medlemsländer emellan.

För dig som företagare innebär detta friktionsfri handel – så kallad införsel – med andra länder i unionen, helt tullfritt och utan importkvoter. Enda undantaget är om det gäller handel med varor som är exkluderade från EU:s frihandelsregel – till exempel alkohol, tobak eller läkemedel. För införsel av dessa varor kan du behöva särskilda tillstånd.

EU har i dagsläget frihandelsavtal med flera olika länder och regioner – däribland:

  • Kanada
  • Sydkorea
  • Japan
  • Vietnam
  • Moldavien

Fördelar med frihandel

Avtal om frihandel innebär flera fördelar för företag som har import och/eller export till och från andra länder. Framförallt gör sänkta eller helt borttagna tullavgifter att den gränsöverskridande handeln blir billigare. Många frihandelsavtal har också villkor som bland annat underlättar offentliga upphandlingar, investeringar och försäljning av tjänster.

För marknaden i stort bidrar frihandel till sund konkurrens och bättre tillväxt.

Finns det några nackdelar med frihandel?

Frihandel är i huvudsak fördelaktigt för såväl företag som civilsamhället i de länder som har avtal med andra länder och/eller regioner. Globalt sett bidrar också frihandelsavtal till ett öppnare handelsklimat överlag.

Själva avtalen är emellertid ofta både omfattande och invecklade, därför kan de vara svåra att tyda för företag som sysslar med internationell handel. Är reglerna både många till antalet och snåriga i sin utformning finns risk att de avtal som är tänkta att underlätta internationella affärer istället försvårar dem.

Förenkla dina exporter med PostNords företagstjänster

Bedriver du internationell handel i ditt företag och har många varuleveranser till utlandet? PostNords smarta företagstjänster gör det enklare att skicka såväl mindre försändelser som större varupartier till länder både inom och utanför EU.

I verktyget Skicka Paket kan du köpa utrikes frakt direkt på nätet och får dessutom hjälp med rätt dokumentation för det land det du ska skicka varor till. Med tjänsten Spåra Paket kan du sedan spåra din försändelse hela vägen fram till leverans hos mottagaren.

För att få tillgång till våra företagsverktyg behöver du ha ett konto i vår företagsportal PostNord Portal Business. Registreringen är helt kostnadsfri och tar bara någon minut att genomföra. Här kan du läsa mer om portalen och de företagstjänster som står till buds.

Vanliga frågor om frihandel

Vilka länder har frihandelsavtal med Sverige?

Sverige omfattas av de frihandelsavtal som slutits för hela EU. Avtal finns bland annat med Japan, Sydkorea och Kanada.

Varför är det bra med frihandel?

Frihandel underlättar internationell handel genom att vara fri från reglering av tullar och andra handelspolitiska åtgärder som annars kan försvåra import och export.

Hur länge gäller ett frihandelsavtal?

Frihandelsavtal är giltiga inom angiven avtalsperiod. Denna kan se olika ut för olika avtal.