Att sätta upp olika typer av handelshinder som motverkar handel mellan länder kallas för protektionism. I den här artikeln går vi igenom varför länder utövar protektionism och vilka konsekvenser det kan få.

Vad är protektionism?

Protektionism är när länder försöker skydda sina egna varor och tjänster från konkurrens från andra länder. Några exempel på protektionistiska åtgärder är tullar, export- och importförbud. Det kan även vara åtgärder såsom olika typer av produktionsstöd. Anledningar till att länder väljer att införa sådana handelshinder varierar. I vissa fall beror det på att staten vill diversifiera den inhemska industrin för att ekonomin inte ska bli alltför utsatt, i andra för att staten inte vill att landet ska bli beroende av andra länder (där varorna eventuellt kan produceras betydligt billigare).

Vilka konsekvenser får protektionism?

För ett land som Sverige vars ekonomi och välfärd till stor del bygger på handel med andra länder skulle till exempel en upphävning av EU:s frihandelsavtal få negativa konsekvenser i form av varubrist och ökande priser. Eftersom handel dessutom är relationsbyggande är det vanligt att förtroendet för andra länder och kulturer minskar när internationell handel stoppas.

Läs också: Handelskrig – det företagare behöver veta

Importera och exportera med PostNord

På Postnord tycker vi att det är en självklarhet att det ska vara lätt att handla med andra länder – det gynnar ju oss alla. Detta var något vi hade i åtanke när vi utformade vår företagsplattform Portal Business, en portal där du kan göra allt från att beställa och spåra frakt till att kommunicera med dina kunder. I samband med att du ska skicka varor utomlands påminner plattformen om vilka tulldokument och frakthandlingar du måste fylla i för att varorna ska kunna levereras enligt plan.

Här hittar du fler tullrelaterade artiklar.

Vanliga frågor om protektionism

Vilka är fördelarna med protektionism?

Genom att ta till protektionistiska åtgärder kan handeln främjas inom ett begränsat område.

Hur används protektionism idag?

Importavgifter, tullar, registreringsavgifter och produktionsstöd är några exempel på protektionistiska verktyg som är vanliga idag.

Är protektionism bra eller dåligt?

Protektionism innebär ofta att man tvingas producera produkter någon annan hade kunnat producera billigare och bättre, vilket leder till dyrare varor för konsumenterna.

Hur kan ett land utöva protektionism?

Ett land utövar protektionism genom att sätta upp olika typer av handelshinder för att begränsa konkurrensen från andra länder.