Det kan vara mycket gynnsamt för svenska företagare att ta sig ut på den globala marknaden. Men för att lyckas finns det en hel del regler och förordningar att hålla koll på. I artikeln går vi igenom tullregler för vanliga importvaror inom och utanför EU. Vi tittar även närmare på tullregler för vanliga varor med exportrestriktioner och vart du ansöker om tillstånd och licenser för dessa varor.

Tullregler för vanliga importvaror

Det finns varugrupper som är mer populära än andra att importera. I den här listan ser du vilka tullregler som gäller för dessa varugrupper och vart du kan ansöka om intyg och tillstånd.

  • Livsmedel – omfattas av regler som är gemensamma för EU. I Sverige ansvarar bland annat Tullverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för reglerna. 
  • Ekologiska produkter – för import av ekologiska produkter behöver du ett COI-intyg som du visar upp för Livsmedelsverket. Intyget försäkrar att varorna är ekologiska.
  • Kött – du behöver ha koll på bland annat tillstånd, registrering, licenser och veterinärkontroller om du ska importera kött.
  • Kläder – det viktigaste du behöver säkerhetsställa är att varan får rätt varukod. Det är nämligen varukoden som avgör vilka regler som gäller.

Funderar du på att exportera eller importera från ett land utanför EU? Då ska du vara uppmärksam på att EU:s specifika avtal med varje land. Avtalen avgör om du ska betala tullavgifter eller inte.

Tullregler för svenska varor med exportrestriktioner

Exportrestriktioner innebär att det finns särskilda regler som begränsar hur en varugrupp får exporteras. Varugrupper med exportrestriktioner kräver ofta tillstånd eller licenser. Nedan kan du läsa mer om vart du ansöker om tillstånd för ett antal vanliga varugrupper som omfattas av exportrestriktioner.

  • Livsmedel – omfattas av regler som är gemensamma för EU. I Sverige ansvarar bland annat Tullverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för reglerna. 
  • Ekologiska produkter – för import av ekologiska produkter behöver du ett COI-intyg som du visar upp för Livsmedelsverket. Intyget försäkrar att varorna är ekologiska.
  • Kött – du behöver ha koll på bland annat tillstånd, registrering, licenser och veterinärkontroller om du ska importera kött.
  • Kläder – det viktigaste du behöver säkerhetsställa är att varan får rätt varukod. Det är nämligen varukoden som avgör vilka regler som gäller.

Vill du importera eller exportera till Storbritannien? Här kan du läsa om tull och avgifter vid försändelser till och från Storbritannien efter Brexit.

Vanliga frågor om tullregler

Vad är tullregler?

Tullregler består av en uppsättning regler som reglerar bland annat hur och vilka varor som får röra sig mellan olika länder. Dessa tullregler varierar beroende på vilken produkt och land som berörs.

Vilka tullregler gäller vid import och export mellan Norge och Sverige?

Norge är inte med i EU, men ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det innebär att varor, tjänster, personer och kapital (med vissa undantag) får röra sig fritt inom EU och samarbetsområdet, till exempel mellan Norge och Sverige.

Finns det inga tullregler vid import och export mellan EU-länder?

Jo, det finns det. Även om det råder ”fri rörlighet” inom EU finns det vissa regler. Vissa varor och kemikalier omfattas exempelvis av extra regler. Du kan också behöva betala moms beroende på vad du importerar/exporterar, till vem och vart. Läs mer om tull inom EU.