Om ditt företag behöver betala tull eller inte vid handel med länder utanför EU beror på vad EU har för avtal med det specifika landet. Men oavsett hur avtalet ser ut måste alla varor tullklareras. I den här artikeln går PostNord igenom vad som är viktigt för företagare att tänka på vid import och export.

Importera från länder utanför EU

När ditt företag ska importera varor från länder som inte tillhör EU tillkommer en rad olika kostnader utöver varans pris och fraktavgift. Vid importtillfället kan du behöva betala tull för varan, samt importmoms och deklarationsavgift. Den exakta tullsatsen beror på var varan kommer ifrån och vad det är för typ av vara, men vanligtvis varierar den mellan 0-20 %. I Tullverkets verktyg Tulltaxan kan du leta fram vad din vara har för tullsats och huruvida den är föremål för några importrestriktioner. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd eller importlicens, i andra fall kan varan vara förbjuden att importera till EU.

Exportera till länder utanför EU

Precis som vid import kan du behöva tillstånd för att exportera regelbundet eller exportera specifika varor. Börja därför med att kontakta Tullverket och ta reda på vad som är aktuellt för dig. Därefter ska du lämna in en tulldeklaration till Tullverket som beskriver vad det är du ska exportera. Vanligtvis är det mottagaren som betalar både tull och moms, vilket betyder att du inte ska lägga på någon moms på fakturan oavsett om mottagaren är ett företag eller privatperson.

Läs också: Exportsubvention – ett handelsekonomiskt verktyg

Eori-nummer

För att ett företag ska få importera, exportera eller utföra andra tullrelaterade aktiviteter krävs ett Eori-nummer – ett registreringsnummer som visar att företaget finns med i EU:s register över ekonomiska aktörer. Du ansöker om Eori-nummer på Tullverkets hemsida, det är gratis och vanligtvis en mycket smidig process.

Börja exportera med Portal Business

Är du nervös över att du ska glömma några viktiga tulldokument när du ska exportera till länder utanför EU? När du beställer frakt i PostNords företagsplattform Portal Business ser verktyget till att du fyller i alla uppgifter som behövs för att leveransen ska anlända hos mottagaren enligt plan. I Portal Business finns dessutom en rad andra hjälpmedel som underlättar ditt dagliga arbete. Du kan till exempel följa dina leveranser, kommunicera med kunderna, se värdefull statistik kring verksamheten och mycket mer.

Vanliga frågor om tull utanför EU

Vad ligger tullavgiften på vid import?

Tullavgiften baseras på varans pris och fraktkostnader, samt en tullsats som är unik för varan.

Kan PostNord hjälpa till med export?

Ja, PostNord är tullombud och erbjuder många tullrelaterade tjänster. Hör av dig om du har några frågor.

Behöver man Eori-nummer vid handel utanför EU?

Ja, Eori-nummer krävs vid nästan alla tullrelaterade aktiviteter.